Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning werkt verstorend in de huidige markt: tijd voor afscheid? (WPNR 2021/7337)

LinkedIn
31-08-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. L.E. Welkers en mr. R.D. de Jong

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd van komen was voor de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning in 2010. De vrijstelling trad in werking midden in de huizencrisis die duurde van 2008 tot en met 2013. Sindsdien is er veel veranderd en bevindt men zich in een andersoortige crisis, waarin het aanbod aan koopwoningen historisch laag is en de huizenprijzen sterker stijgen dan ooit. In dit artikel pleiten de auteurs voor afschaffing van de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning omdat de vrijstelling, bezien in het licht van de huidige stand van zaken op de woningmarkt, geen bestaansrecht meer heeft.
De structurele verruiming van de vrijstelling per 2017 had als doel een bijdrage te leveren aan de reductie van de eigenwoningschulden in Nederland. Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek blijkt dat de eigenwoningschenkvrijstelling slechts een beperkt effect heeft gehad op de vermindering van de totale hypotheekschuld in Nederland. Andere maatregelen, zoals de invoering van de aflossingseis van de eigenwoningschuld in 2013 en de beperking van de loan-tovalue ratio vanaf 2013 tot 2018 naar 100%, zijn effectiever geweest. Voorts zijn de huizenprijzen in de afgelopen jaren explosief gestegen, wat ook een grote bijdrage zal hebben geleverd aan het grotendeels verdwijnen van de onderwaterproblematiek. Regelmatig wordt een geschonken bedrag door de begiftigde niet ingezet om de eigenwoningschuld te beperken, maar juist om een ruimer budget te hebben bij aankoop van een woning, met als gevolg dat een duurdere woning wordt aangekocht dan voor kopers mogelijk was geweest zonder schenking. Het biedt bovendien de gelegenheid om meer te kunnen bieden voor woningen, hetgeen de huizenprijzen, en daarmee de eigenwoningschulden, juist kan opstuwen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2021/7337.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin