Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Twister voor de estate planner met alsof-beding en huwelijksgoederengemeenschap (KWEP 2022/2)

LinkedIn
01-03-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

Estate planners gebruiken graag de ficties uit hun instrumentarium. Zodra nadelen worden onderkend aan bijvoorbeeld een huwelijksgoederengemeenschap, wordt getracht door middel van een fictie een situatie te creëren, waarbij het gesignaleerde nadeel wordt voorkomen. Hierbij moet echter de wetmatigheid die optreedt niet over het hoofd worden gezien. Bij het creëren van een fictie ontstaat namelijk een ander nadeel, zodat in de praktijk soms tussen twee kwaden moet worden gekozen. Een geïntegreerd advies waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de civiel- en fiscaalrechtelijke regelingen kan een spagaat opleveren, net zoals het met alle handen en voeten op vier kleuren bij Twister staan.
Het civiel- en fiscaalrechtelijke instrumentarium van de estate planner kan wisselend en flexibel worden ingezet, waarbij bijvoorbeeld in zicht van overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder het huwelijksvermogensrechtelijke regime wordt gewijzigd en wordt overgegaan van een economische gemeenschap naar een algehele huwelijksgoederengemeenschap. Wordt echter verwacht dat de echtgenoot van de aanmerkelijkbelanghouder op korte termijn overlijdt, dan kan de bezitseis van de bedrijfsopvolgingsregeling roet in het eten gooien. Op grond hiervan moet de erflater het kwalificerende vermogen bezitten gedurende één jaar tot zijn overlijden. In het geval dat het vermogensbestanddelen betreft die bij de erflater respectievelijk schenker tot een aanmerkelijk belang behoorden geldt een dubbele bezitseis, aangezien het lichaam waarop het aanmerkelijk belang betrekking heeft, gedurende die periode een materiële onderneming moet drijven of de medegerechtigheid moet bezitten. Bij het wijzigen van de huwelijksvoorwaarden begint voor de echtgenoot van de aanmerkelijkbelanghouder de bezitsperiode van één jaar, ook als al sprake was van een economische gemeenschap op grond van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding. Daarbij geldt dat tijdens het huwelijk gemaakte of gewijzigde huwelijkse voorwaarden beginnen te werken op de dag nadat de akte is verleden. Timing is ook een issue voor de estate planner!  
 
Wanneer u een abonnement heeft op KWEP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel KWEP 2022/2.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin