Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Bedrijfsopvolging en cumulatief preferente aandelen (VFP 2021/100)

LinkedIn
01-11-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. drs. J.A. Bult

Binnen de familie bestaat doorgaans de wens om de onderneming op een fiscaal vriendelijke manier over te dragen aan de volgende generatie. De bedrijfsopvolging van een aanmerkelijk belang kan hierbij plaatsvinden middels cumprefs. Onder bepaalde voorwaarden is dan de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet van toepassing, zodat de heffing van schenk- of erfbelasting zoveel mogelijk wordt voorkomen. In dit artikel bespreekt de auteur een aantal aandachtspunten voor de adviespraktijk ten aanzien van het indirect gehouden aanmerkelijk belang.  Aan de orde komen:

  • BOR SW
  • Meerdere aandeelhouders
  • Zeggenschap
  • Legaat van indirect gehouden cumprefs
  • Dividendbeleid
  • Andere kinderen
  • Alternatieven

Cumulatief preferente aandelen kunnen leiden tot een aanzienlijke besparing van schenk- of erfbelasting. De hiervoor vereiste afstemming van het (testamentair) erfrecht, het ondernemingsrecht en het fiscale recht is zonder meer ingewikkeld en vereist deskundige begeleiding. Wellicht nog veel belangrijker is dat de overdracht middels cumprefs voor de bedrijfsopvolger uiteindelijk – in financiële zin – geen doodlopende weg mag blijken te zijn. Het is aan de adviseur om in samenspraak met de cliënt en de beoogde bedrijfsopvolger de juiste afwegingen te maken, prioriteiten te stellen en de eventuele alternatieven te bespreken. Het streven naar een minimale schenk- of erfbelasting is hierbij weliswaar een belangrijk aspect, maar wat mij betreft staat dit bij een opvolging binnen de familie niet zonder meer bovenaan het prioriteitenlijstje van alle betrokkenen.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2021/100.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin