Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Niet-uitgevoerd vruchtgebruiklegaat (VFP 2022/31)

LinkedIn
01-03-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

In testamenten worden veelvuldig keuzelegaten opgenomen, waaronder het vruchtgebruiklegaat ten behoeve van de langstlevende echtgenoot. Hierbij worden de kinderen tot erfgenaam benoemd. In de praktijk wordt meestal slechts een verklaring van erfrecht opgesteld en wordt de aangifte erfbelasting gedaan met vermelding van het vruchtgebruik ten behoeve van de langstlevende echtgenoot, maar wordt dit legaat niet daadwerkelijk juridisch gevestigd. Op een later moment kunnen vragen ontstaan of dit fiscaalrechtelijk aanleiding geeft tot problemen.
Fiscaalrechtelijk ontstaan problemen met betrekking tot de eigenwoningregeling en box 3, als het vruchtgebruiklegaat niet binnen twee jaar juridisch wordt gevestigd. Dit kan gevolgen hebben voor de renteaftrek in box 1 bij de langstlevende echtgenoot en voor de belastingheffing van de kinderen in box 3.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2022/31.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin