Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

Erfrecht en huwelijkse voorwaarden (VFP 2022/53)

LinkedIn
01-05-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.R. Helder

Huwelijkse voorwaarden zijn er in soorten en maten. Echtgenoten die niet willen belanden in de wettelijke gemeenschap van goederen kunnen huwelijkse voorwaarden maken. En dan is maatwerk mogelijk. De gemeenschap kan worden uitgebreid of beperkt en kan ook geheel worden uitgesloten. Uitsluiting van iedere gemeenschap heeft tot gevolg dat de echtgenoten gescheiden vermogens behouden. In geval van een echtscheiding hoeft er dan geen gemeenschap te worden verdeeld, want die is er niet. Iets anders is dat de ex-echtgenoten verschil van inzicht kunnen hebben over de vraag van wie bepaalde zaken zijn. Dit probleem doet zich met name voor bij roerende zaken die niet op naam staan. Bovendien kunnen er meningsverschillen ontstaan over wederzijdse verplichtingen die in de huwelijkse voorwaarden zijn opgenomen, met name over verrekenbedingen. Inmiddels berucht is het zogenaamde Amsterdams verrekenbeding, waarbij van de echtgenoten wordt verwacht dat zij jaarlijks berekenen welke delen van hun inkomens niet aan de gezamenlijke huishouding zijn besteed. Ieder heeft dan recht op de helft van dat bedrag. De echtgenoot met het hoogste inkomen dient daartoe een bedrag te voldoen aan de andere echtgenoot. Het Amsterdams verrekenbeding wordt door de meeste stellen niet nageleefd, zodat één van de echtgenoten in de loop der jaren een schuld opbouwt aan de andere echtgenoot, maar waarvan soms heel lastig nog is vast te stellen hoe groot die schuld precies is. Er bestaan ook diverse varianten van finale verrekenbedingen. De verrekening ziet dan op het vermogen van de echtgenoten (of een deel van dat vermogen) op een bepaalde peildatum. De uitvoering daarvan is meestal veel eenvoudiger dan de verrekening van inkomsten.
Wat hier voor een echtscheiding geldt, geldt ook voor de afwikkeling van de nalatenschap van één van de echtgenoten, indien het huwelijk door een overlijden is geëindigd. En wat hiervoor is opgemerkt over echtgenoten, geldt ook voor geregistreerd partners. Zij kunnen partnerschapsvoorwaarden opmaken, de mogelijkheden zijn hetzelfde als bij huwelijkse voorwaarden. Het finaal verrekenbeding leek alleen maar voordelen te hebben. In de juridische literatuur werd af en toe gewaarschuwd dat dat te mooi was om waar te zijn. Er is nu rechtspraak die dat bevestigt. Het finaal verrekenbeding heeft een ander karakter dan een gemeenschap en dat heeft consequenties. De financieel adviseur moet alert zijn dat het finaal verrekenbeding niet mooier wordt voorgesteld dan het is.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2022/53.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin