Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Aflossen of overdragen van een erfrechtelijke schuld of vordering. Cash is king! (VFP 2022/67)

LinkedIn
24-07-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. drs. J.A. Bult

Een belangrijk uitgangspunt van het (wettelijk) erfrecht is dat de langstlevende echtgenoot ten opzichte van de kinderen ongestoord verder moet kunnen leven. De kinderen krijgen dan voor hun erfdeel een niet-direct opeisbare geldvordering op de langstlevende ouder. Deze ouder kan besluiten de geldvordering af te lossen als een kind geld nodig heeft, bijvoorbeeld om een huis te kopen. Een andere mogelijkheid is dat het kind de vordering overdraagt zodat de hiervoor ontvangen ‘koopsom’ beschikbaar is. In dit artikel bespreekt de auteur enkele aandachtspunten bij de aflossing en overdracht van de geldvordering.
Het financieel ondersteunen van een eigen kind is van alledag en kan plaatsvinden middels het aflossen van de overbedelingsschuld. Het kind kan ook besluiten de geldvordering over te dragen. De auteur constateert dat dit laatste in de praktijk nauwelijks voorkomt, maar dat desalniettemin in veel (moderne) testamenten rekening wordt gehouden met deze mogelijkheid. Het is van belang dat alvorens wordt afgelost (of overgedragen) eerst een adviseur wordt geraadpleegd. Immers, de praktische eenvoud van een aflossing – middels een bancaire overboeking – verhult veel van de onderliggende complexiteit. Hij sluit niet uit, nu de hoge schenkvrijstelling voor de eigen woning wordt afgeschaft, dat de aflossing van de geldvordering vaker als een ‘alternatief’ zal worden overwogen. Bedenk dat hierbij sprake is van een sigaar uit eigen doos, maar dit zal niet altijd zo worden ervaren door het kind. Immers, cash is king!

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2022/67.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin