Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Schenking ouders aan kind, een overzicht (VFP 2022/81)

LinkedIn
24-07-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. E. Loendersloot en mr. D.T.J. Driessen

Vanwege de verstorende invloed op de huizenmarkt, wordt de zogenoemde 'jubelton' per 1 januari 2024 afgeschaft. Daarom wordt een beknopt overzicht gegeven van de diverse manieren waarop ouders ook na die datum hun kinderen financieel kunnen helpen, zonder dat schenkbelasting betaald hoeft te worden. Dit artikel is vooral bedoeld als overzicht voor de dagelijkse adviespraktijk en bevat daarom geen echt nieuwe inzichten. Ook de in dit stuk vermelde 'familiebank' behoort tot het standaardgereedschap van de adviseur.
Eerst schetsen de auteurs de huidige stand van zaken met betrekking tot de jubelton omdat deze vrijstelling in ieder geval nog dit jaar én in 2023 gebruikt kan worden. Daarna bespreken zij welke andere vrijstellingen ouders kunnen inzetten om hun kinderen financieel te helpen, met name de jaarlijkse vrijstelling, de eenmalige verhoogde vrijstelling en de (eveneens eenmalige) verhoogde vrijstelling voor een dure studie. Ook zal een aantal eenvoudig te vermijden problemen worden behandeld. De optie familiebank wordt alleen maar kort aangestipt. Tot slot bespreken de auteurs – in hoofdlijnen – nog een alternatief voor de familiebank dat mogelijk gebruikt kan worden bij de aankoop van een woning.
Alles overziend kan gesteld worden dat er na de afschaffing van de jubelton toch nog diverse mogelijkheden overblijven voor ouders om substantiële bedragen belastingvrij over te dragen aan hun kinderen. Daarnaast is de familiebank voor ouders een optie om hun kinderen in staat te stellen een woning te kopen, maar in dat geval vindt geen vermogensoverdracht plaats. Of particuliere erfpacht in plaats van de Familiebank een mogelijkheid is om kinderen in staat te stellen een woning in eigendom te verwerven, zal zich nog moeten uitwijzen in de praktijk.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2022/81.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin