Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Gevraagd: een praktisch toetsingskader voor vastgoed en de bedrijfsopvolgingsregelingen (FTV 2022/9)

LinkedIn
01-05-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. A.C.M. de Vries

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Wet inkomstenbelasting 2001 en Successiewet houden de politiek, de adviespraktijk, de rechtspraak en de literatuur voortdurend bezig, in het bijzonder in relatie tot de exploitatie van vastgoed. Het door de Belastingdienst gewenste gebruik van de omstandighedencatalogus en de bevestiging van de arbeid+ en rendement+ toets door de Hoge Raad in 2016, hebben niet gezorgd voor de duidelijkheid waar de praktijk naar verlangd. De jurisprudentie die door deze onduidelijkheid blijft komen is de laatste jaren minder vaak ten gunste van de belastingplichtige. In dit artikel wordt een aantal uitspraken geanalyseerd om te zien welke ontwikkeling in de jurisprudentie plaatsvindt.
Na het analyseren van de uitspraken van de verschillende gerechtshoven blijft helaas de conclusie dat het toetsingskader wanneer de exploitatie van vastgoed leidt tot een materiële onderneming vaag is. De praktijk wordt geholpen als de wetgever of rechter een aantal duidelijke criteria formuleert waaraan moet worden voldaan wil sprake zijn van een onderneming bij de exploitatie van vastgoed. De uitkomst van een procedure is nu sterk afhankelijk van de feiten en het causale verband tussen de arbeid en het nagestreefde rendement. Dat moet goed worden onderbouwd. Toekomstige schenkers en erflaters doen er verstandig aan voorafgaande aan de bedrijfsoverdracht een dossier op te bouwen. Hiermee wordt de belastingplichtige geholpen aannemelijk te maken welke activiteiten er werden verricht en hoe daarmee een hoger rendement is beoogd. Dit vergroot de kans dat wordt geoordeeld dat sprake is van een materiële onderneming. Zolang het aan duidelijke criteria waaraan de activiteiten moeten voldoen om te spreken van een materiële onderneming ontbreekt, blijft het zaak het dossier goed op orde te hebben.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2022/9.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin