Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Rente over schulden van de nalatenschap in vereffening (JBN 2022/8)

LinkedIn
01-03-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. J.M. van Anken

Dit artikel gaat over de recente prejudiciële uitspraak van de Hoge Raad over de behandeling van rentevorderingen in de wettelijke vereffening. In vrijwel elke vereffening speelt rente die loopt over schulden van de te vereffenen nalatenschap een rol. De erfrechtjurist denkt dan snel aan de rente die loopt over onderbedelingsvorderingen van de kinderen die na het eerste overlijden van een ouder zijn ontstaan, maar te denken valt bijvoorbeeld daarnaast aan rente lopende over een hypothecaire geldlening en meer algemeen welke schuld van de nalatenschap dan ook.
Volgens de Hoge Raad is tijdens de vereffening verschuldigd geworden rente ook een schuld van de nalatenschap die moet worden meegenomen in de uitdelingslijst. Daarmee worden enkele losse eindjes in de vereffening vastgeknoopt, maar het roept ook nieuwe vragen op, zoals per welk moment de rente moet worden berekend en hoe die precies in de uitdelingslijst moet worden opgenomen. Bekend is nu in ieder geval dat bij een positief saldo alle na overlijden op schulden van de nalatenschap lopende rente moet worden betaald. Bij een tekort laat de uitspraak ruimte voor twee visies, wat mede gelet op de aard van de prejudiciële procedure toch wel wat verbaast. Het zal aldus niet de laatste keer zijn dat in literatuur en rechtspraak aan dit probleem aandacht wordt besteed.
De overweging over de als boedelkosten aan te merken vereffeningskosten, hoewel daar niet om is gevraagd door de kantonrechter, is daarnaast buitengewoon welkom. De behandeling van het loon van de vereffenaar in de vereffening is daarmee van een duidelijk fundament voorzien, hoewel de nodige vragen blijven en nieuwe vragen rijzen, zoals die naar de inkleuring van het begrip ‘als boedelkosten aan te merken vereffeningskosten’.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2022/8.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin