Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

Digitale accounts in het erfrecht (JBN 2022/25)

LinkedIn
24-07-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. A. Cavallé Medina

Erfgenamen eisen toegang tot erflaters e-mailaccount. Microsoft weigert de inloggegevens te verstrekken. Vallen digitale accounts in een nalatenschap? In de in het artikel besproken uitspraken stond de vraag centraal of erfgenamen erflaters e-mailaccount hadden geërfd. Het is interessant om deze kwestie in een breder perspectief te bestuderen. Zijn digitale accounts of bezittingen voor een erfrechtelijke overgang vatbaar? Kwalificeren digitale accounts als goederen? Het is duidelijk dat digitale bezittingen geen zaken zijn, aangezien ze geen stoffelijke objecten zijn. Willen deze bezittingen voor een erfrechtelijke overgang vatbaar zijn, dan zullen zij als vermogensrechten moeten worden beschouwd. Maar wat voor vermogensrecht? Voor deze virtuele accounts gelden immers geen bijzondere regels die hun juridische status bepalen. Aangezien de wetgever hierover niets heeft bepaald, moet binnen het gesloten systeem van het goederenrecht op zoek gegaan worden naar een juridisch pak dat passend is. Naar de mening van de auteur zullen de meeste digitale bezittingen, of in ieder geval het recht om deze te gebruiken, als vorderingsrechten kwalificeren. De vraag rijst nu wat de gevolgen zijn als de gebruiker overlijdt. Is met de dood de overeenkomst niet beëindigd, dan is de dienstverlener niet meer gebonden jegens de oorspronkelijke gebruiker, die is immers overleden, maar jegens diens erfgenamen. Daarom is het essentieel om per geval het volgende vast te stellen: bepaalt de wet iets over deze soort overeenkomst? Wat hebben partijen in de overeenkomst bedongen? En heeft de redelijkheid en de billijkheid een beperkende werking ten aanzien van deze overeenkomst?
Notarissen zullen er verstandig aan doen testateurs op de hoogte te brengen van het feit dat hun erfgenamen toegang zullen verkrijgen tot hun e-mailaccounts. Desgewenst kan een testateur in zijn testament opnemen, bijvoorbeeld in de vorm van een testamentaire last, wat dient te gebeuren met zijn digitale accounts. Tevens is het belangrijk om testateurs erop te wijzen dat er verschillende dienstverleners zijn aan wie ze opdracht kunnen geven over wat met hun digitale data na de dood dient te geschieden.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2022/25.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin