Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

NSW-landgoederen en overdrachtsbelasting (FBN 2022/16)

LinkedIn
01-06-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. R.J. Nieuwland

Een notaris wordt niet iedere dag gevraagd een akte van levering te passeren ter zake van een landgoed. Vanwege de (schaarse) jurisprudentie en de vragen uit de praktijk geeft de auteur in dit artikel een overzicht voor de notariële praktijk.
Bij de overdracht van een landgoed dient de notaris de betreffende NSW-beschikking(en) altijd in het dossier te hebben en te controleren of de onroerende zaak die wordt overgedragen gerangschikt is als NSW-landgoed. Aan een beroep op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting is de voorwaarde van 25 jaar instandhouding verbonden, waarvan de verkrijger zich terdege bewust dient te zijn. Gezien de instandhoudingseis van 25 jaar is het wellicht goed om kort de vergelijking te maken met de vrijstellingen voor de verkrijging van natuurgrond en cultuurgrond. Belangrijk verschil is dat bij deze vrijstellingen een termijn van 10 jaar geldt in plaats van 25 jaar bij de vrijstelling van de NSW. Een tweede verschil is dat bij de natuur- en cultuurgrondvrijstelling opstallen met ondergrond niet zijn vrijgesteld en bij de vrijstelling van de NSW uitdrukkelijk wel (indien NSW-gerangschikt uiteraard).

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2022/16.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin