Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Testeren ten voordele van een uitgesloten persoon (WPNR 2022/7362)

LinkedIn
01-05-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. H.J. de Jonge

Indien een testateur wil testeren ten voordele van een uitgesloten persoon als bedoeld in art. 4:57 t/m 62 BW zijn er enkele aandachtspunten voor de betrokken notaris. In dit artikel worden deze aandachtspunten behandeld. De auteur besteedt aandacht aan de notariële praktijk bij het testeren ten voordele van een uit gesloten persoon. Tevens gaat hij in op de boedelafwikkeling indien getesteerd is ten voor dele van een uitgesloten persoon. De aangestipte aandachtspunten zijn er wel licht meer dan men op het eerste gezicht zou denken. De betrokken notaris dient zich bewust te zijn van zijn Belehrungsplicht, de redactie van de uiterste wilsbeschikking, de uitzonderingen van art. 4:60 BW en de beroeps- en gedragsregels van de uitgesloten persoon. Dat laatste is ook bij de boedelafwikkeling van belang. Daarom is een stappenplan voor de notaris opgenomen die wordt geconfronteerd met een testateur die wil testeren ten voordele van een uitgesloten persoon. Ook kan dit stappenplan worden gebruikt bij de afwikkeling van een nalatenschap om te beoordelen of een beschikking kwalificeert als verboden beschikking.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2022/7362.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin