Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Zaaksvervanging en vermogensallocatie in het huwelijksvermogensrecht (WPNR 2021/7351)

LinkedIn
01-02-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. T.H. Sikkema

De auteur gaat in op een specifiek aspect van vermogensallocatie in het huwelijksvermogensrecht. Het gaat om de vermogensallocatie bij opvolgende (deel)verkrijgingen in hetzelfde goed. Centraal staat de vraag in hoeverre ten gevolge van de toepassing van de zaaksvervangingsregeling van art. 1:95 BW door een echtgenoot verkregen aandelen in dezelfde onroerende zaak dienen te worden toegewezen aan de huwelijksgemeenschap en/of aan eigen vermogen. Het antwoord op deze vraag hangt mede samen met de aard van de verkrijgingstitel en de visie op het zogenaamde goederenrechtelijke eenheidsbeginsel dat aan de zaaksvervangingsregeling van art. 1:95 BW ten grondslag ligt.
Bij de formulering van een antwoord heeft de auteur de criteria die aan de zaaksvervangingsregeling van art. 1:95 BW ten grondslag liggen - het ‘meer dan-de-helft’-criterium, het goederenrechtelijke eenheidsbeginsel en het verbod op ‘vliegend’ onroerend goed - zoveel mogelijk geëerbiedigd. Als resultaat hiervan stelt hij voor de zaaksvervangingsregeling per verkrijging toe te passen. De toepassing van de zaaksvervangingsregeling wordt daarmee beperkt tot het object van iedere afzonderlijke (al dan niet gezamenlijke) verkrijging. Dit geldt zowel voor de opvolgende verkrijging krachtens koop als krachtens verdeling. De oorzaak van het feit dat het gebruik van deze titels niet per definitie tot dezelfde uitkomst leidt, is gelegen in de onderscheiden omvang van hetgeen krachtens deze titels goederenrechtelijk wordt verkregen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2021/7351.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin