Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Beschouwingen over bewind dat bij uiterste wil is ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende (WPNR 2021/7350)

LinkedIn
01-02-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. J.B. Vegter

Over het bewind in het belang van een ander dan de rechthebbende wordt niet veel geschreven. In de praktijk komt de figuur veel minder vaak voor dan het bewind dat uitsluitend in het belang van de rechthebbende is ingesteld. Als belangrijke voorbeelden van een bewind in het belang van een ander dan de rechthebbende kunnen worden genoemd: het bewind over een gelegateerd vruchtgebruik in het belang van de hoofdgerechtigde, het bewind over door een bezwaarde geërfde goederen in het belang van een verwachter en het bewind over een geldsom in het belang van de genieter van een gelegateerde lijfrente. In dit artikel bespreekt de auteur hoofdzakelijk de eerste twee voorbeelden. Zoals uit het artikel blijken zal, is de wettelijke regeling van het bewind in het belang van een ander dan de rechthebbende niet alleen complex maar zij vertoont ook een aantal gebreken. De reden dat in dit artikel op systematische wijze nader op het bewind in het belang van een ander dan de rechthebbende wordt ingegaan, is gelegen in het belang van dit type bewind voor de praktijk.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2021/7350.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin