Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De verklaring van levenstestament (WPNR 2016/7131)

LinkedIn
01-07-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. L.A.G.M. van der Geld

Er is op dit moment (nog) geen wettelijke basis voor de verklaring van levenstestament. Tot 1992 was ook de verklaring van erfrecht ‘informeel’ terwijl deze volop door notarissen onderhands dan wel notarieel werd afgegeven. In dit artikel staat de vraag centraal wat de betekenis voor de praktijk kan zijn van een ‘verklaring van levenstestament’, geïnspireerd op de verklaring van erfrecht. Een verklaring van levenstestament is kort gezegd een notariële verklaring waaruit blijkt wie de vertegenwoordiger is van de levenstestateur en wat de bevoegdheden van de vertegenwoordiger zijn.
In het algemeen kan gesteld worden dat een levenstestament niet eenvoudig te lezen is. Daarbij zijn er verschillende factoren waar de vertegenwoordiging van afhankelijk is. Die factoren zullen een wederpartij niet bekend zijn dan wel niet (kunnen) worden gecontroleerd. Er is alleen toegang tot het CLTR via de notaris. Net zoals bij de verklaring van erfrecht zal de wederpartij niet deskundig genoeg zijn aan de hand van de feiten een juiste conclusie te trekken. De belangen van alle betrokkenen, (de levenstestateur, de vertegenwoordiger en de wederpartij) worden beschermd met het afgeven van een verklaring van levenstestament. De verstrekkende gevolgen van de vertegenwoordiging, die in de meeste gevallen nagenoeg alle beschikkingshandelingen met betrekking tot het vermogen van de levenstestateur inhoudt, rechtvaardigen een gedegen onderzoek en een bijbehorende verklaring.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2016/7131.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin