Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het levenstestament in de Anglo-Amerikaanse wereld (FTV 2010/45)

LinkedIn
01-07-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. A.M. Vrenegoor en prof. dr. F. Sonneveldt

In dit artikel werpen de auteurs een blik over de grens naar de common law-benadering van wat zij in Nederland het levenstestament noemen. Daarbij beperken zij ons tot het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wat opvalt, is dat in deze beide landen een helder wettelijk systeem is ontwikkeld waaraan Nederland zich zou kunnen spiegelen.
In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is het een geaccepteerd gegeven dat iemand met betrekking tot zijn lijf en goed beslissingen en maatregelen kan nemen met het oog op een toekomstige geestelijke onbekwaamheid. In de wetgeving van beide landen bestaat een duidelijk uitgewerkt kader voor deze problematiek. In Nederland bestaan nog veel onduidelijkheden en ontbreekt een helder systeem. De living will is vergelijkbaar met de in Nederland gehanteerde verklaring betreffende eventuele toekomstige medische behandelingen. De lasting power of attorney in het Verenigd Koninkrijk en de (durable) power of attorney in de Verenigde Staten hebben in de wetgeving van die landen een juridische bedding gevonden. Over de mogelijkheid een volmacht te laten voortduren na geestelijk onbekwaam worden van de volmachtgever, bestaat in Nederland nog steeds geen unanimiteit. Sinds 1 januari van dit jaar bestaat fiscaal het fenomeen van het afgezonderd particulier vermogen (APV). Het APV is fiscaal transparant. Een APV zou dan ook kunnen worden ingesteld met het oog op het beheer van vermogen bij toekomstige onbekwaamheid. Door de ingevoerde fiscale transparantie wordt het vermogen toegerekend aan de inbrenger en vindt bij een afzondering van vermogen in een APV zonder tegenprestatie geen heffing van schenkbelasting plaats. Indien de inbreng in alle opzichten fiscaal neutraal dient te geschieden, zal in onze fiscale wetgeving met zoveel woorden vastgelegd moeten worden dat inbreng van (fictieve) onroerende zaken in een APV niet leidt tot heffing van overdrachtsbelasting.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2010/45.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin