Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Volmacht in levenstestament en wilsonbekwaamheid (FTV 2017/34)

LinkedIn
01-07-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Het notariaat, maar ook banken en andere financiële adviseurs bevelen levenstestamenten op grote schaal aan, waarna ze door het notariaat worden gemaakt. Terecht is het levenstestament een speerpunt van de KNB. Het voorziet in een maatschappelijk grote behoefte. Veel mensen willen zelf vooraf de regie voeren over een periode dat zij die regie door wilsonbekwaamheid zelf niet (goed meer) kunnen voeren.
De volmacht maakt een essentieel deel uit van het levenstestament. Het betreft een minder formele en zelf ingestelde beschermingsmaatregel die de volmachtgever de regisseursrol geeft over het leven van de levenstestateur. De levenstestateur wijst zelf degene(n) aan die namens hem of haar aan het rechtsverkeer zal (zullen) deelnemen op het door de levenstestateur gekozen tijdstip – doorgaans het intreden van de wilsonbekwaamheid – en onder de door de levenstestateur bepaalde voorwaarden. De mogelijkheden zijn groot en iedere levenstestateur kan de volmacht plooien naar zijn of haar wensen. De notaris kent de (on)mogelijkheden.
Recent is aan de Nederlandse rechter de rechtsvraag voorgelegd of de volmacht in het levenstestament doorloopt bij later intredende wilsonbekwaamheid. In de procedure was onder meer in geschil of de bij levenstestament gevolmachtigde in de appelprocedure kon optreden namens de levenstestateur – die kennelijk wilsonbekwaam was geworden. Naar het oordeel van het hof kan de levenstestateur – die volgens de gevolmachtigde wilsonbekwaam is geworden – in de procedure worden vertegenwoordigd door de bij levenstestament aangewezen gevolmachtigde. In de procedure werd door de wederpartij eraan getwijfeld of de volmachtgever wilsonbekwaam was geworden.
De crux van het arrest is echter dat het hof oordeelt dat de bij het onderhavige levenstestament gegeven volmacht doorloopt bij later intredende wilsonbekwaamheid.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2017/34.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin