Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Aftrekbaarheid van advieskosten in verband met een bedrijfsopvolging (FBN 2022/31)

LinkedIn
24-08-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. W. Kraakman en mr. J.J. van Oostveen

Het doorlopen van een bedrijfsopvolgingstraject is voor ondernemers een ingrijpend proces door de grote (fiscale) belangen die erbij komen kijken en de complexe voorwaarden die aan de huidige faciliteiten kleven. Om dit ingrijpende proces zo soepel mogelijk te laten verlopen worden diverse dienstverleners ingeschakeld, zoals fiscalisten, accountants en notarissen, met bijkomende substantiële advieskosten. Het is voordelig om deze advieskosten ten laste van het resultaat van de onderneming te brengen. De vraag is echter of deze kosten gemaakt zijn in het belang van de onderneming of slechts in het belang van de aandeelhouder. Kan de onderneming deze kosten aftrekken van haar belastbare winst? Of zijn dit kosten die op de eigenaar van de onderneming rusten? In dit artikel bespreken de auteurs de documenten die zijn vrijgegeven naar aanleiding van een Wob-verzoek, gericht op documenten betreffende de aftrekbaarheid van advieskosten die met een bedrijfsopvolgingstraject gemoeid gaan. Dit artikel gaat voornamelijk in op het door de Belastingdienst intern uitgedragen standpunt inzake de aftrekbaarheid van de advieskosten en de kritiek daarop in de literatuur. Verder worden praktische handvatten gegeven waar mogelijk.
Het intern uitgedragen standpunt van de Belastingdienst is dat deze advieskosten in de regel worden aangemerkt als aandeelhouderskosten en derhalve niet aftrekbaar zijn. De toepassing van de faciliteiten leidt immers tot minder belastingheffing bij de aandeelhouder en de onderneming heeft daar geen belang bij. Vanuit de praktijk klinkt het tegengeluid dat advieskosten wel binnen het belang van de onderneming vallen. Overigens onderkent ook de Belastingdienst dat er uitzonderingssituaties kunnen zijn waarin het ondernemingsbelang wordt gediend. Helaas noemt de Belastingdienst geen concrete voorbeelden in de verstrekte documenten. In de optiek van de auteurd is het in ieder geval pleitbaar advieskosten (deels) ten laste van het resultaat te brengen als deze zijn gemaakt ten behoeve van de continuïteit van de onderneming.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2022/31.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin