Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het testament van een 104-jarige (JBN 2022/36)

LinkedIn
01-09-2022 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Kan een 104-jarige die wegens een geestelijke stoornis (dementie) onder curatele staat, een geldig testament maken? Deze vraag kwam aan de orde in de zaak die leidde tot de uitspraak van de Hoge Raad van 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:307. De gevoerde procedures bij rechtbank, hof en Hoge Raad doen bij de auteur de vraag rijzen: waar moet allemaal aan voldaan worden als je als 104-jarige (of ander hoogbejaard persoon) een geldig testament wilt maken? De wet erkent dat het mogelijk is een uiterste wilsbeschikking te maken door iemand die in beginsel geen onaantastbare rechtshandelingen kan verrichten zoals een curandus, maar stelt als extra waarborg dat de kantonrechter toestemming dient te verlenen voor het maken van dit concrete testament. Daarbij dient zoals bij elke rechtshandeling op het moment van het verrichten van de rechtshandeling de wil van de testateur in overeenstemming te zijn met diens verklaring.
Maar naast deze waarborgen die het BW stelt voor het passeren van een uiterste wil door een curanda, waren nog diverse andere ‘zorgvuldigheidsmaatregelen’ genomen. Wat moet er dan nog meer zijn om aan de door het hof gestelde zware zorgvuldigheidseisen te voldoen?

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2022/36.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin