Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Besluit bedrijfsopvolgingsregeling: oude wijn in nieuwe zakken? (WPNR 2011/6906)

LinkedIn
14-11-2011 | Categorie: Literatuur

Drs. N.M.P. Govers-de Louw en mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Op 4 april 2011 is het beleid met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting, zoals deze per 1 januari 2010 geldt, vastgelegd in een nieuw besluit. In deze bijdrage bespreken de auteurs de diverse onderdelen van het besluit. Volgens hen is er veelal sprake van oude wijn in nieuwe zakken. De auteurs laten niet na in deze bijdrage tevens de onopgeloste knelpunten nogmaals te belichten. Aangezien het besluit is geschreven voor de Successiewet – wat opmerkelijk is nu per 1 januari 2010 de 'bedrijfsopvolgingsregeling' het geheel aan faciliteiten betreft in de Wet IB 2001, de Successiewet en de Invorderingswet – maken zij slechts incidenteel een uitstap naar de Wet IB 2001. Onderdeel 7 van het besluit (de waarderingsmethodieken bij onder andere agrarische bedrijven, zoals de Discounted Cashflow Methode) wordt in deze bijdrage niet behandeld.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin