Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
27-03-2023 - Hof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2162
27-03-2023 - Commissie van Beroep Financiƫle Dienstverlening 6 maart 2023, nr. 2023-0012

Modellencommissie EPX


Anno 2022 geeft Estate Planning Expert drie modellentoepassingen uit, te weten:

 1. Modellen Testamenten (sinds 2003)
 2. Modellen Huwelijkse Voorwaarden (sinds 2017)
 3. Modellen Levenstestamenten (sinds 2022)

Thans zijn wij ook bezig modellen te ontwikkelen die eveneens onder de noemer ‘Estate Planning’ vallen, maar niet zijn onder te brengen in één van de drie andere toepassingen. Te denken valt aan schenkingsovereenkomsten, familieleningen, renteovereenkomsten, diverse vaststellingsovereenkomsten, etc.

Alle modellen worden onder de naam Modellen Estate Planning in de markt gezet en bestaan (uiteindelijk) uit vier toepassingen met elk een eigen commissie:

 1. Modellen Testamenten
 2. Modellen Huwelijkse Voorwaarden
 3. Modellen Levenstestamenten
 4. Overige Modellen Estate Planning

Een kantoor kan voor één of meer toepassingen afzonderlijk een licentie aanschaffen. Dat verandert dus niet.
Voor een gebruiker die alle modellentoepassingen wil wordt een arrangement ontwikkeld, waarvan in de toekomst ook de nog te ontwikkelen Templatemanager deel zal uitmaken. Gebruikers kunnen dan een aantal stijlelementen van de Word-output naar eigen wens aanpassen. Dit Modellenarrangement zullen wij bij de lancering van de twee nieuwe modellentoepassingen introduceren.

Het voorgaande betekent dat de diverse modellen ook, en beter dan nu, op elkaar afgestemd moeten worden. Teneinde alles organisatorisch en logistiek optimaal te laten verlopen, is de volgende opzet bedacht:

 1. Onder de naam Modellencommissie EPX is er een overkoepelend orgaan opgericht, dat de door de vier commissies aangeleverde teksten en modellen beoordeelt op juistheid en geschiktheid om opgenomen te worden in één van de desbetreffende modellentoepassingen.
 2. De Modellencommissie EPX bestaat uit een voorzitter en vier hoofdredacteuren.
 3. Iedere hoofdredacteur leidt als voorzitter één van de volgende commissies:
  1. Commissie Modellen Testamenten
  2. Commissie Modellen Levenstestamenten
  3. Commissie Modellen Huwelijkse Voorwaarden
  4. Commissie Overige Modellen Estate Planning 
 4. De Bureauredactie is de schakel tussen Estate Planning Expert en (de voorzitters van) de vier commissies enerzijds en de gebruikers van de vier modellentoepassingen anderzijds. De Bureauredactie controleert de door de vier commissies aangeleverde teksten (onder meer) op uniform taalgebruik, woordkeus en toepasbaarheid in de uiteindelijke softwaretoepassing.

Het organogram van de Modellencommissie EPX ziet er als volgt uit:


De Modellencommissie EPX bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. Pascal Baard, voorzitter
 • Prof. dr. Frans Sonneveldt, hoofdredacteur en voorzitter van de Commissie Modellen Testamenten
 • Mr. dr. Nicole Gubbels, hoofdredacteur en voorzitter van de Commissie Modellen Huwelijkse Voorwaarden
 • Mr. Aniel Autar, hoofdredacteur en voorzitter van de Commissie Modellen Levenstestamenten
 • Mr. Hans Vegter, hoofdredacteur en voorzitter van de Commissie Overige Modellen Estate Planning


De Bureauredactie bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. drs. Jessica Cantineau, directeur productontwikkeling van Estate Planning Expert
 • Mr. Petra Tax-Maas, notarieel jurist bij Estate Planning Expert


De Commissie Modellen Testamenten bestaat uit de volgende personen:

 • Prof. dr. Frans Sonneveldt, voorzitter
 • Mr. dr. Guus Boelens, redacteur
 • Mr. IJvonne de Jong, redacteur
 • Mr. Danka Saija, redacteur
 • Mr. Michelle Seijsener, redacteur


De Commissie Modellen Huwelijkse Voorwaarden bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. dr. Nicole Gubbels, voorzitter
 • Mr. Saskia Boschma, redacteur
 • Mr. Koert Boshouwers, redacteur
 • Mr. Elle van Gompel, redacteur
 • Mr. Saskia Mos-van Gool, redacteur


De Commissie Modellen Levenstestamenten bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. Aniel Autar, voorzitter
 • Mr. Maayke van Leeuwe-ten Berge, redacteur
 • Mr. Berit Mulder, redacteur
 • Mr. Anne-Marie Nijman, redacteur
 • Mr. Remco van den Berg, redacteur


De Commissie Overige Modellen Estate Planning bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. Hans Vegter, voorzitter
 • Mr. Desire van Beelen, redacteur
 • Mr. Jonne Bossers-Cnossen, redacteur
 • Mr. Dick Mulder, redacteur
 • Mr. Marielle Reimers-Stijger, redacteur

Informatie
Voor meer informatie over de Modellencommissie EPX kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard (pbaard@estateplanningexpert.nl) of mr. drs. Jessica Cantineau (cantineau@estateplanningexpert.nl). Beiden zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 026-3708699.


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin