Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Driedaagse Leergang Levenstestament


Het levenstestament is niet meer weg te denken als alternatief voor bewind, mentorschap en curatele. Als instrument voor de rechtsbescherming van burger en ondernemer staat het levenstestament aan het begin van een glansrijke carrière, want uitontwikkeld is het nog lang niet.
Onder leiding van onze hoofddocent mr. Aniel Autar is een driedaagse leergang samengesteld met docenten die in de wetenschap en/of praktijk hun sporen op de diverse deelgebieden, waarop een levenstestament betrekking heeft, meer dan verdiend hebben. Aan de hand van het Compendium Levenstestament, waaraan de meeste docenten een bijdrage hebben geleverd, behandelen zij alle relevante deelgebieden.
De te behandelen onderwerpen spreken wat dat betreft voor zich. Voor het uitgebreide programma klikt u hier.

De opleidingsdag start om 13:00 uur (ontvangst vanaf 12:30 uur) en duurt tot 21:00 uur en is met diner.

Dag 1: Algemeen
Datum: Donderdag 16 maart 2023
Docenten:
 • Mr. Aniel Autar
  Notaris bij Kooijman Autar Notarissen te Rotterdam en hoofddocent van deze leergang
 • Prof. dr. Anja Machielse
  Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar Empowerment van Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht
 • Prof. dr. mr. Kees Blankman
  Bijzonder hoogleraar Juridische Bescherming van Ouderen en Meerderjarigen met Beperkingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland
 • Mr. Frits van der Kamp
  Zelfstandig fiscaal adviseur familievermogensrecht en lector aan de PAOB Post Academisch Onderwijs Belastingwetenschappen
Onderwerpen:
 • Inleiding
 • Ouderen: een verkenning van hun sociale omgeving
 • Ouderenrecht, bekwaamheid en wettelijke beschermingsmaatregelen
 • Zorgwetgeving en financiële/fiscale aspecten daarvan
Dag 2: Levenstestament nader beschouwd
Datum: Donderdag 23 maart 2023
Docenten:
 • Mr. Aniel Autar
  Notaris bij Kooijman Autar Notarissen te Rotterdam en hoofddocent van deze leergang
 • Prof. mr. drs. Jan Biemans
  Hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Goederenrecht/Insolventierecht, en Notarieel recht aan de Universiteit Utrecht en raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden
 • Prof. mr. Niek Zaman
  Emeritus hoogleraar Notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden
Onderwerpen:
 • Terugblik en vooruitblik
 • Levenstestament, volmacht en lastgeving
 • Toezicht/governance, onderneming en levenstestament, alternatieve regelingen in het ondernemingsrecht
Dag 3: Aanverwante kwesties
Datum: donderdag 30 maart 2023
Docenten:
 • Mr. Aniel Autar
  Notaris bij Kooijman Autar Notarissen te Rotterdam en hoofddocent van deze leergang
 • Mr. Leonie Rammeloo
  Adcocaat en partner bij TACT Advocaten te Amsterdam, advocaat-lid Hof van Discipline en docent en publicist op het gebied van tuchtrecht
 • Mr. Danielle Zwartjens
  Advocaat bij Legaltree en onder meer docent Medilex cursus Wilsonbekwaamheid
 • Prof. dr. mr. Ian Sumner
  Hoogleraar Familierecht en Internationaal privaatrecht aan de Tilburg University en rechter-plaatsvervanger (unus belasting) Rechtbank Overijssel
Onderwerpen:
 • Terugblik en evaluatie
 • Wilsbekwaamheid en tuchtrecht
 • Medische behandelovereenkomst, behandelverbod en euthanasie
 • Aspecten van Internationaal privaatrecht


Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 21
EPN: 21
RB: 21
NOB: 21
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 21
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 21
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Opleidingen)
NOVEX: 12
(op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij NOVEX. Wanneer minder dan 5 deelnemers lid zijn van NOVEX, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende NOVEX-leden, aan de cursist worden doorberekend)
Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan de Driedaagse Leergang Levenstestament bedraagt € 3.150,00 excl. btw per persoon. De laatste uitgave van het Compendium Levenstestament is bij de prijs inbegrepen.

Als u zich aanmeldt voor de Driedaagse Leergang Levenstestament bieden wij u voorts, afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, een korting die kan oplopen tot 25%:

Privilegeniveau Korting Deelnameprijs (excl. btw)
Member 10% € 2.835,00
Classic Member 15% € 2.677,50
Premium Member 20% € 2.520,00
Elite Member 25% € 2.362,50


Aanbieding bij gelijktijdige aanschaf Modellen Levenstestamenten
Mede op verzoek van gebruikers van de toepassingen Modellen Testamenten en Modellen Huwelijkse Voorwaarden is een aantal jaren geleden besloten ook modellen te gaan ontwikkelen en uitgeven op het gebied van levenstestamenten. In samenspraak met voorzitter mr. Aniel Autar is in 2020 daarom een modellencommissie samengesteld met een aantal ervaren redacteuren op dit vakgebied. De modellencommissie is vervolgens in januari 2021 van start gegaan met het schrijven van de diverse modelteksten. Inmiddels zijn alle teksten gereed en is de eerste versie van de toepassing Modellen Levenstestamenten sinds 1 juli 2022 voor gebruikers beschikbaar.

Een licentie voor de toepassing Modellen Levenstestamenten kost € 948,00 excl. btw per jaar. Bij aanschaf van één licentie mogen (maximaal) vijf gebruikers worden aangewezen.
In het jaar van aanschaf wordt bovendien eenmalig € 450,00 excl. btw in rekening gebracht.

Voor deelnemers aan de Driedaagse Leergang Levenstestament die tevens de beschikking wensen te krijgen over de toepassing Modellen Levenstestamenten hebben wij een mooie aanbieding. Als u zich namelijk vóór 1 januari 2023 voor de Driedaagse Leergang Levenstestament aanmeldt, wordt de eenmalige aanschafprijs van de toepassing Modellen Levenstestamenten verlaagd tot nihil! Een (extra) korting derhalve van € 450,00 excl. btw!

Informatie
Voor meer informatie over de Driedaagse Leergang Levenstestament kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl
 

Aanmelden


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin