Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
03-01-2022 - [verholpen] Foutmelding bij indienen aangifte schenkbelasting
01-01-2022 - Wijziging Algemene Opleidingsvoorwaarden

Driedaagse Leergang Levenstestament


Het levenstestament is niet meer weg te denken als alternatief voor bewind, mentorschap en curatele. Als instrument voor de rechtsbescherming van burger en ondernemer staat het levenstestament aan het begin van een glansrijke carrière, want uitontwikkeld is het nog lang niet.
Onder leiding van onze hoofddocent mr. Aniel Autar is een driedaagse leergang samengesteld met docenten, die in de wetenschap en/of praktijk hun sporen op de diverse deelgebieden, waarop een levenstestament betrekking heeft, meer dan verdiend hebben. Aan de hand van het Compendium Levenstestament, waaraan de meeste docenten een bijdrage hebben geleverd, behandelen zij alle relevante deelgebieden.
De te behandelen onderwerpen spreken wat dat betreft voor zich. In november en december 2021 vond het eerste traject van deze leergang plaats. Wij zijn voornemens in het tweede kwartaal van 2022 een tweede traject te starten. Voor een impressie van het uitgebreide programma van het eerste traject klikt u hier.

Dag 1: Algemeen
Datum: Tweede kwartaal 2022
Docenten:
Onderwerpen:
 • Inleiding
 • Ouderen: een verkenning van hun sociale omgeving
 • Ouderenrecht, bekwaamheid en wettelijke beschermingsmaatregelen
 • Medische behandelovereenkomst, behandelverbod en euthanasie
Dag 2: Levenstestament nader beschouwd
Datum: Tweede kwartaal 2022
Docenten:
 • Mr. Aniel Autar
  Notaris bij Kooijman Autar Notarissen te Rotterdam en hoofddocent van deze leergang
 • Prof. mr. drs. Jan Biemans
  Hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Goederenrecht/Insolventierecht, en Notarieel recht aan de Universiteit Utrecht en raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden
 • Prof. mr. Niek Zaman
  Hoogleraar Notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden
Onderwerpen:
 • Terugblik en vooruitblik
 • Ondernemingsrechtelijke aspecten, continuïteitsplanning in de BV en toezicht/governance
 • Levenstestament, volmacht en lastgeving
Dag 3: Aanverwante kwesties
Datum: Tweede kwartaal 2022
Docenten:
 • Mr. Aniel Autar
  Notaris bij Kooijman Autar Notarissen te Rotterdam en hoofddocent van deze leergang
 • Mr. Frits van der Kamp
  Zelfstandig fiscaal adviseur familievermogensrecht en lector aan de PAOB Post Academisch Onderwijs Belastingwetenschappen
 • Prof. dr. mr. Ian Sumner
  Hoogleraar Familierecht en Internationaal privaatrecht aan de Tilburg University en rechter-plaatsvervanger (unus belasting) Rechtbank Overijssel
 • Mr. Leonie Rammeloo
  Adcocaat en partner bij TACT Advocaten te Amsterdam, advocaat-lid Hof van Discipline en docent en publicist op het gebied van tuchtrecht
Onderwerpen:
 • Terugblik en evaluatie
 • Zorgwetgeving en fiscale aspecten daarvan
 • Aspecten van Internationaal privaatrecht
 • Wilsbekwaamheid en notarieel tuchtrecht


Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 21
EPN: 21
RB: 21
NOB: 21 (na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 21 (na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 21 (na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Opleidingen)
Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.
SOMN: 21 (op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan *5 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)
NOVEX: 12 (op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij NOVEX. Wanneer minder dan 4 deelnemers lid zijn van NOVEX, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende NOVEX-leden, aan de cursist worden doorberekend)

Prijs
De prijs voor deelname aan de Driedaagse Leergang Levenstestament bedraagt € 3.150,00 excl. btw per persoon. De laatste uitgave van het Compendium Levenstestament is bij de prijs inbegrepen.

Als u zich aanmeldt voor de Driedaagse Leergang Levenstestament bieden wij u voorts, afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, een korting die kan oplopen tot 25%. Als uw kantoor bijvoorbeeld Classic Member is, dan betaalt u voor de leergang geen € 3.150,00 excl. btw, maar € 3.150,00 minus 15% = € 2.677,50 excl. btw.

Informatie
Voor meer informatie over de Driedaagse Leergang Levenstestament kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl
 

Aanmelden


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin