Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

Studiemiddag Financiële steun van ouders aan kinderen


Op donderdag 13 april 2023 organiseert Estate Planning College de Studiemiddag Financiële steun van ouders aan kinderen. Deze studiemiddag zal online plaatsvinden via ZOOM.

Ouders kunnen hun kinderen op meerdere wijzen financieel ondersteunen. Tijdens deze studiemiddag wordt ingegaan op de civiele en fiscale aandachtspunten bij financiële ondersteuning door middel van een lening en door middel van schenkingen. Uiteraard komt ook het toetsschema in de Handreiking familielening aan bod die de minister van Financiën naar aanleiding van een WOB-verzoek openbaar heeft gemaakt.
In deze cursus worden ten aanzien van familieleningen (al dan niet voor de eigen woning) de volgende onderwerpen behandeld:

  • Is er sprake van een lening?
  • Is er sprake van rente?
  • Hoe hoog mag de rente zijn?
  • Is er een verklaring voor een te hoge of te lage rente en wat zijn hiervan de fiscale gevolgen?

Ook komen de mogelijkheden om kinderen door middel van schenkingen financieel te ondersteunen aan bod.
Na het volgen van de cursus kunt u uw cliënten van adequaat advies voorzien over de mogelijkheden voor ouders om hun kinderen financieel te steunen.

De Studiemiddag Financiële steun van ouders aan kinderen richt zich op het verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De Studiemiddag Financiële steun van ouders aan kinderen is speciaal ontwikkeld voor adviseurs, die hun kennis op dit gebied willen verdiepen en uitbreiden.

De Studiemiddag Financiële steun van ouders aan kinderen start om 13:30 uur en duurt tot 16:45 uur. De online ontvangst (in de virtuele wachtruimte) is vanaf 13.15 uur.

Docent
Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg

Locatie
Online via Zoom

PE-punten
KNB: 3
EPN: 3
RB: 3
NOB: 3
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 3
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 3
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Opleidingen)
SOMN: 3
(op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan *5 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)

Prijs
De prijs voor deelname aan de Studiemiddag Financiële steun van ouders aan kinderen bedraagt € 316,00 excl. btw per persoon.

Informatie
Voor meer informatie over de Studiemiddag Financiële steun van ouders aan kinderen kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin