Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
07-05-2021 - HR 7 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:708
30-04-2021 - Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (30 april 2021)

Studiedag Specialisatie schenkingsrecht


Op dinsdag 18 mei 2021 organiseert Estate Planning College de Studiedag Specialisatie schenkingsrecht.

In de Studiedag Specialisatie schenkingsrecht worden met u de wettelijke regelingen van het schenkingsrecht uitgediept en aan de hand van jurisprudentie en besluiten geplaatst in hun praktische context. De civiele en fiscale aspecten worden door een ervaren docent behandeld aan de hand van eigen syllabi, diverse presentaties en vooral praktijkcasuïstiek. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • schenking en gift
 • herroepelijke schenking
 • schenking onder opschortende voorwaarde
 • postume schenking
 • schenking ter zake des doods
 • schuldigerkenning uit vrijgevigheid
 • schenking en bewind
 • gecertificeerd schenken
 • fideï-commissaire ofwel tweetrapsschenking
 • inbreng en overgangsrecht
 • schenking en WOZ-waarde
 • vervroegd aflossen (overbedelings)schulden
 • schenken of lenen
 • samenloop schenk- en overdrachtsbelasting

De Studiedag Specialisatie schenkingsrecht richt zich op het verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De Studiedag Specialisatie schenkingsrecht is speciaal ontwikkeld voor adviseurs, die hun kennis op dit gebied willen verdiepen en uitbreiden.

De Studiedag Specialisatie schenkingsrecht vindt in hybride vorm plaats van 10.30 uur tot 17.30 uur. De ontvangst is vanaf 10.00 uur.
U kunt vooraf zelf bepalen of u fysiek aan de opleidingsdag deelneemt (bij Hotel van der Valk Tiel) of online (via Zoom). In de cursuszaal worden alle richtlijnen zoals voorgeschreven door het RIVM in acht genomen. Bij klachten blijft u thuis en neemt u online deel. In geval van online deelname kunt u via een livestream de docent volgen en via chat en/of audio-verbinding uw eventuele vragen stellen.
Let op: bij aanmelding voor deze studiedag na 5 mei 2021 volgt u de cursus in principe online. De cursisten die zich voor die datum reeds hadden ingeschreven, hebben met voorrang de mogelijkheid te kiezen of zij fysiek of online deelnemen. Afhankelijk van het aantal fysieke deelnemers wordt aan cursisten, die zich later hebben aangemeld, zomogelijk en op volgorde van inschrijving de mogelijkheid gegeven alsnog voor fysieke deelname te kiezen.

Docent
Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 6
EPN: 6
RB: 6

Prijs
De prijs voor deelname aan de Studiedag Specialisatie schenkingsrecht bedraagt € 600,00 excl. btw per persoon. U dient de beschikking te hebben over een actuele wettenbundel en het Compendium Estate Planning.

Informatie
Voor meer informatie over de Studiedag Specialisatie schenkingsrecht kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin