Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
19-04-2024 - Gehuwd in gemeenschap van goederen (WPNR 2024/7455)
18-04-2024 - Verhoging wettelijke rente per 1 januari 2024 naar 7% (Vp-Bulletin 2024/9)

Studiedag Specialisatie Schenkingsrecht


Op dinsdag 28 mei 2024 organiseert Estate Planning College van 13:30 uur tot 20:30 uur de Studiedag Specialisatie Schenkingsrecht. Aanmelden is niet meer mogelijk aangezien het maximaal aantal deelnemers bereikt is.

In de Studiedag Specialisatie Schenkingsrecht worden met u de wettelijke regelingen van het schenkingsrecht uitgediept en aan de hand van jurisprudentie en besluiten geplaatst in hun praktische context. De civiele en fiscale aspecten worden door een ervaren docent behandeld aan de hand van eigen syllabi, diverse presentaties en vooral praktijkcasuïstiek. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • schenking en gift
 • vormvereisten
 • schenking onder opschortende voorwaarde
 • postume schenking
 • herroepelijke schenking
 • schenking en bewind/gecertificeerd schenken
 • fideï-commissaire ofwel tweetrapsschenking
 • inbreng en overgangsrecht
 • schenking en uitsluitingsclausule/insluitingsclausule
 • vervroegd aflossen (overbedelings)schulden
 • schuldigerkenning uit vrijgevigheid

De Studiedag Specialisatie Schenkingsrecht richt zich op het verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De Studiedag Specialisatie Schenkingsrecht is speciaal ontwikkeld voor adviseurs, die hun kennis op dit gebied willen verdiepen en uitbreiden.

Docent
Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-puntenKNB: 6
EPN: 6
RB: 6
EPN: 6
NOB/NOvA/vFas: 6
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie het reglement van de betreffende beroepsorganisatie)
SOMN: 6
(op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan 5 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)

Prijs
De prijs voor deelname aan de Studiedag Specialisatie Schenkingsrecht bedraagt € 656,00 excl. btw per persoon. U dient de beschikking te hebben over een actuele wettenbundel en het Compendium Estate Planning.

Informatie
Voor meer informatie over de Studiedag Specialisatie Schenkingsrecht kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin