Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
16-05-2024 - Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting bij aandelenverkrijgingen (FBN 2024/20)
16-05-2024 - De Nederlandse erfbelasting blijft Europeesrechtelijk overeind (FBN 2024/19)

Studiemiddag Partners en eigen woning: wet of draagplichtovereenkomst


Op dinsdag 8 oktober 2024 organiseert Estate Planning College de fysieke Studiemiddag Partners en eigen woning: wet of draagplichtovereenkomst.

Bij een verschillend eigenwoningverleden van partners of indien partners in een ongelijke verhouding eigen geld in de gezamenlijke woning investeren, kan een deel van de renteaftrek op de hypothecaire geldlening verloren gaan. Voor de nadelige fiscale gevolgen bij een verschillend eigenwoningverleden bood het beleidsbesluit van 30 januari 2018 tot 1 januari 2022 een oplossing. Toepassing van het besluit zorgt ervoor dat de partners elkaars volledige eigenwoningverleden delen. Op 1 januari 2022 is de Wet Overige fiscale maatregelen 2022 in werking getreden. Voor nieuwe gevallen geldt vanaf die datum de gewijzigde eigenwoningregeling:

  • bij een gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning wordt gekeken wat partners gezamenlijk maximaal kunnen financieren, rekening houdend met de eigenwoningreserve;
  • ook de inzet van de aflossingsstand wordt op gezamenlijk niveau beoordeeld;
  • bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning kan de ruimte voor het aangaan van een bestaande eigenwoningschuld van de ene partner door beide partners naar rato van het schuldaandeel in de gezamenlijke schuld worden benut.

Deze drie onderdelen kunnen, in tegenstelling tot het besluit dat een alles of niets-karakter had, volgens de wetgever los van elkaar worden toegepast.

Een andere oplossing is het sluiten door de partners van een draagplichtovereenkomst. In een draagplichtovereenkomst kunnen de partners ten aanzien van de geldlening een afwijkende interne draagplicht overeenkomen. Door het verdelen van de draagplicht overeenkomstig ieders eigenwoningverleden, dan wel overeenkomstig de inbreng van eigen middelen, is iedere partner intern draagplichtig voor het gedeelte van de geldlening dat hem/haar daadwerkelijk aangaat. Hiermee kan worden bereikt dat sprake is van volledige renteaftrek. Dit geldt zowel voor samenwoners als voor gehuwden (indien ten aanzien van de eigen woning geen boedelmenging heeft plaatsgevonden).

In de cursus wordt ingegaan op de wettelijke regeling (oud en nieuw) omtrent de eigen woning voor partners en het besluit uit 2018. Biedt het besluit (tot 2022) of de wet (vanaf 2022) voldoende oplossing en wat wordt bereikt met een draagplichtovereenkomst? Aan de hand van een casus worden de gevolgen van beide regelingen alsmede van een draagplichtovereenkomst uitgewerkt. Ook wordt de opbouw van een draagplichtovereenkomst besproken en de mogelijke problemen die bij de financiering van de draagplicht door een partner kunnen spelen. Daarnaast komen de consequenties aan de orde wanneer de partners zich niet houden aan de afgesproken draagplicht of wanneer er vergoedingsrechten tussen de partners ontstaan. Na het volgen van de cursus kunt u uw cliënten van adequaat advies voorzien en oplossingen aandragen ten aanzien van hun eigenwoningverleden.

De Studiemiddag Partners en eigen woning: wet of draagplichtovereenkomst richt zich op het verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De Studiemiddag Partners en eigen woning: wet of draagplichtovereenkomst is speciaal ontwikkeld voor adviseurs, die hun kennis op dit gebied willen verdiepen en uitbreiden. 

De Studiemiddag Partners en eigen woning: wet of draagplichtovereenkomst start om 13:30 uur en duurt tot 16:45 uur.

Docenten
Mr. Leonie Stokkel
Toegevoegd notaris bij Olenz Notarissen te Veenendaal
Mr. drs. Jessica Cantineau
Directeur productontwikkeling van Estate Planning Expert

Locatie
Hotel Van der Valk Amersfoort-A1
Ruimtevaart 22
3824 MX Amersfoort
Tel: 033-5450000
Website: www.hotelamersfoorta1.nl

PE-puntenPE-punten
KNB: 3
EPN: 3
RB: 3
NOB / NOvA / vFAS: 3
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie het betreffende reglement)
SOMN: 3
(op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan 5 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)

Prijs
De prijs voor deelname aan de Studiemiddag Partners en eigen woning: wet of draagplichtovereenkomst bedraagt € 328,00 excl. btw per persoon.

Informatie
Voor meer informatie over de Studiemiddag Partners en eigen woning: wet of draagplichtovereenkomst kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin