Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
17-09-2019 - Aanpassing calculator Rentedragende overbedelingsschuld
09-09-2019 - (On)zin van een draagplichtovereenkomst (VFP 2019/72)

Studiemiddag Draagplichtovereenkomst


Op dinsdag 26 november 2019 organiseert Estate Planning College de studiemiddag Draagplichtovereenkomst.

Bij een verschillend eigenwoningverleden of indien partners in een ongelijke verhouding eigen geld in de gezamenlijke (bijvoorbeeld ieder voor de helft) in eigendom verkregen woning investeren, kan een deel van de renteaftrek op de hypothecaire geldlening verloren gaan. 

Voor de nadelige fiscale gevolgen bij een verschillend eigenwoningverleden biedt de staatssecretaris een oplossing in het beleidsbesluit van 30 januari 2018 (stcrt-2018-5946). Toepassing van het besluit zorgt ervoor dat de partners elkaars eigenwoningverleden gaan delen. 

Een andere oplossing is het sluiten door de partners van een draagplichtovereenkomst. In een draagplichtovereenkomst kunnen de partners ten aanzien van de geldlening een afwijkende interne draagplicht overeenkomen. Door het verdelen van de draagplicht overeenkomstig ieders eigenwoningverleden, dan wel overeenkomstig de inbreng van eigen middelen, is iedere partner intern draagplichtig voor het gedeelte van de geldlening dat hem/haar daadwerkelijk aangaat. Hiermee kan worden bereikt dat sprake is van volledige renteaftrek. 

Dit geldt zowel voor samenwoners als voor gehuwden. 

Tijdens de cursus worden beide oplossingen met voorbeelden en praktische handvatten verder toegelicht en uitgewerkt. Na het volgen van de cursus kunt u uw cliënten van adequaat advies voorzien en oplossingen aandragen ten aanzien van hun eigenwoningverleden.

De studiemiddag Draagplichtovereenkomst richt zich op het verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De studiemiddag Draagplichtovereenkomst is speciaal ontwikkeld voor adviseurs, die hun kennis op dit gebied willen verdiepen en uitbreiden. 

De studiemiddag Draagplichtovereenkomst start om 13:30 uur en duurt tot 16:45 uur.

Docent
Mr. Leonie Stokkel
Toegevoegd notaris bij Olenz Notarissen te Veenendaal
Mr. drs. Jessica Cantineau
Senior productontwikkelaar bij Estate Planning Expert

Locatie
Hotel Van der Valk Breukelen
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen
Tel: 0346-265888
Website: www.hotelbreukelen.nl

PE-punten
KNB: 3
EPN: 3
RB: 3

Prijs
De prijs voor deelname aan de studiemiddag Draagplichtovereenkomst bedraagt € 300,00 excl. btw per persoon.

Informatie
Voor meer informatie over de studiemiddag Draagplichtovereenkomst kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin