Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
22-02-2024 - Uitbreiding Modellen Levenstestamenten
20-02-2024 - HR 16 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:239

Er is een nieuwe versie van de EPX-Portal beschikbaar

LinkedIn
28-01-2014 | Categorie: Algemeen

In versie 3.0.0 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het Cliëntenbestand

Per heden is versie 3.0.0 van de EPX-Portal beschikbaar. In deze nieuwe versie van de EPX-Portal zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het Cliëntenbestand, de vragenlijst bij de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting. Hieronder wordt per tabblad aangegeven om welke wijzigingen het gaat.

Tabblad ‘Algemene gegevens’

 • Indien bij één van de partners de vraag ‘Overleden’ met ‘Ja’ wordt beantwoord – en er dus gebruik wordt gemaakt van de toepassing Aangifte Erfbelasting – verdwijnen bij de andere partner automatisch de zwarte vragen ‘Overleden’ en ‘Aftrekbare uitvaartkosten’. Bovendien verschijnen in dat geval de blauwe vragen ‘Erfdeel (breukdeel)’ en ‘Waarde legaat’. Laatstgenoemde gegevens konden voorheen uitsluitend in de EPX-Cockpit worden ingevoerd. Dat leverde in de praktijk soms onnodig werk op als de gegevens in het Cliëntenbestand werden aangepast en opnieuw naar de EPX-Cockpit moesten worden verstuurd. Dat ‘probleem’ is nu verholpen.
 • De vraag ‘Successienummer’ is vervangen door ‘Erfbelastingnummer’.

Tabblad ‘Afstammelingen’

 • In de popup ‘Afstammeling’ zijn de blauwe vragen ‘Erfdeel (breukdeel)’ en ‘Waarde legaat’ opgenomen.
 • De vraag ‘Meerrelatievrijstelling’ is verwijderd uit de popup ‘Afstammeling’.

Tabblad ‘Testament’

 • In de popup ‘Erfgenaam’ zijn de blauwe vragen ‘Erfdeel (breukdeel)’ en ‘Waarde legaat’ opgenomen.
 • In de popup ‘Legataris’ zijn de blauwe vragen ‘Waarde legaat’ en ‘Vrij van recht’ opgenomen. Laatstgenoemde gegevens konden voorheen uitsluitend in de EPX-Cockpit worden ingevoerd. Dat leverde in de praktijk soms onnodig werk op als de gegevens in het Cliëntenbestand werden aangepast en opnieuw naar de EPX-Cockpit moesten worden verstuurd. Dat ‘probleem’ is nu verholpen.
 • De vraag ‘Meerrelatievrijstelling’ is verwijderd uit de popups ‘Erfgenaam’ en ‘Legataris’.
 • Indien in de popup ‘Legataris’ bij de vraag ‘Verwantschap’ wordt gekozen voor ‘Kleinkind’, kan worden aangegeven dat het legaat ten laste dient te komen van (de verkrijging van) de ouder van het betreffende kleinkind. Om ervoor te zorgen dat de waarde van het legaat daadwerkelijk in mindering komt op de overige verkrijgingen van de betreffende ouder, kan nu niet alleen meer een koppeling worden gemaakt op basis van de naam én de geboortedatum, maar ook op basis van het burgerservicenummer.

Tabblad ‘Vermogen’

 • De naam van de popup ‘Overige registergoederen’ is vervangen door ‘Overige onroerende zaken’. In de popup zelf zijn twee nieuwe vragen opgenomen: de blauwe vraag ‘Korte omschrijving’ en de zwarte vraag ‘Bedrijfspand’. Als laatstgenoemde vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord, verdwijnt de vraag ‘WOZ-waarde’ en verschijnt de vraag ‘TBS-pand’. U kunt in deze popup nu dus ook een bedrijfspand kwijt dat niet tevens een TBS-pand is.

Tabblad ‘Fictieve verkrijgingen’

 • De vraag ‘Betaalde premies’ is verwijderd uit de popup ‘Kapitaalsuitkering afhankelijk van het eigen leven’.
 • De popup ‘Wezenpensioen’ is volledig verwijderd.
 • De vraag ‘Meerrelatievrijstelling’ is verwijderd uit de popups ‘Vergunningen of aanspraken’, ‘Niet-registergoederen in bezit van overledene’, ‘Overgang vermogen onder voorbehoud van vruchtgebruik’, ‘Verblijvings-, toedelings- of overnemingsbeding’, ‘Schuldigerkenning of kwijtschelding onder voorwaarde van overleving’, ‘Schenking binnen 180 dagen voor overlijden’, ‘Derdenbeding’ en ‘Waardestijging aandelen pensioenvennootschap’.

Installatieprocedure
Het installeren van de nieuwe versie van de EPX-Portal kan heel snel en eenvoudig. Door de onderstaande procedure te volgen, wordt de oude versie van de EPX-Portal automatisch overschreven.

 1. Open de EPX-Portal via de snelkoppeling op uw bureaublad.
 2. Klik op het tabblad 'Nieuws' op de button 'Download versie 3.0.0'.
 3. Er verschijnt een popup waarin het volgende wordt gevraagd: Wilt u dit bestand uitvoeren of opslaan? Kies voor 'Uitvoeren'.
 4. In de popup die vervolgens verschijnt staat: Kan de uitgever niet bevestigen. Weet u zeker dat u deze software wilt uitvoeren? Klik nogmaals op 'Uitvoeren'.
 5. De installatiewizard wordt automatisch opgestart. Om versie 3.0.0 van de EPX-Portal op uw computer te installeren, volgt u de instructies op het scherm.

Als de installatie niet lukt omdat u hiertoe niet gemachtigd bent, gelieve u uw systeembeheerder in te schakelen. Voor al uw overige vragen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin