Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Brief van 12 juli 2019, nr. 2019-0000089981

LinkedIn
25-07-2019 | Categorie: Besluiten

WOB-verzoek kunstregeling Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft beslist op een WOB-verzoek om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het beleid over het overgaan van cultuur- en kunstobjecten, voor de kwijtscheldingsregeling voor kunst als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Successiewet. Gevraagd is om documenten die kwalificeren als beleidsstukken en die tot doel hebben een consistente werkwijze ter zake van de heffing en kwijtschelding te bewerkstelligen. De kunstregeling voor de erfbelasting is opgenomen in art. 67 lid 3 SW en uitgewerkt in art. 11 t/m 15 Uitv.besl. SW. Met de kunstregeling kan de erfbelasting worden betaald met kunst van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang uit de nalatenschap. In mindering op de erfbelasting komt 120% van de waarde van het kunstwerk dat in eigendom wordt overgedragen aan de Staat. De Adviescommissie adviseert of het kunstwerk in aanmerking komt, de staatssecretaris van Financiën beslist. (Gedeeltelijk) openbaar zijn gemaakt:

  • de notitie toepassing betalingsregeling kunst voor erfbelasting in mede-eigendomsituaties;
  • de jaaroverzichten 2011-2018 van de Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen;
  • de standaardformats die de adviescommissie gebruikt voor een advies bij een verzoek bij een nalatenschap en een verzoek bij leven.

In de notitie is het advies opgenomen om vast te houden aan het eerder ingenomen en uitgedragen standpunt dat toepassing van de betalingsregeling bij mede-eigendom met zoveel vragen, problemen en onzekerheden is omgeven (zowel civiel- als fiscaalrechtelijk) dat deze moet worden voorbehouden aan overzichtelijke partnersituaties. De jaaroverzichten geven onder meer een overzicht van het aantal ingewilligde en afgewezen verzoeken.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin