Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
09-07-2020 - Dubbele heffing van schenk- en erfbelasting voorkomen? (NTFRB 2020/21)
09-07-2020 - De peildatum bij toerekening op grond van art. 4:71 BW (WPNR 2020/7289)

Brief van 23 oktober 2019, nr. 2019-0000147714

LinkedIn
28-11-2019 | Categorie: Besluiten

WOB-besluit bedrijfsopvolgingsregeling

Er is een besluit naar aanleiding van een WOB-verzoek gepubliceerd, met als onderwerp de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (SW 1956). Het WOB-verzoek ziet op zes onderwerpen met betrekking tot de beleidsmatige historie van de bedrijfsopvolgingsregeling. Dit WOB-verzoek geeft slechts inzicht in de interne beleidsmatige historie van de totstandkoming en aanpassing van de BOR vanaf 1 januari 1998 tot 1 januari 2010.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin