Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Brief van 23 oktober 2019, nr. 2019-0000147714

LinkedIn
28-11-2019 | Categorie: Besluiten

WOB-besluit bedrijfsopvolgingsregeling

Er is een besluit naar aanleiding van een WOB-verzoek gepubliceerd, met als onderwerp de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (SW 1956). Het WOB-verzoek ziet op zes onderwerpen met betrekking tot de beleidsmatige historie van de bedrijfsopvolgingsregeling. Dit WOB-verzoek geeft slechts inzicht in de interne beleidsmatige historie van de totstandkoming en aanpassing van de BOR vanaf 1 januari 1998 tot 1 januari 2010.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin