Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Ministerie van Justitie en Veiligheid 22 juni 2022, nr. 4048257

LinkedIn
23-06-2022 | Categorie: Besluiten

Schenk- en erfbelasting en de legitieme portie in het erfrecht

In het Commissiedebat Personen- en familierecht op 24 maart jl. heeft Kamerlid Van Ginneken aandacht gevraagd voor de huidige tarief- en vrijstellingenstructuur van de schenk- en erfbelasting op grond waarvan alleenstaanden (in deze context mensen zonder partner en kind(eren)) niet tegen een lager tarief of met een hogere vrijstelling kunnen nalaten of schenken. Zij heeft Minister Weerwind voor Rechtsbescherming gevraagd of hij de opvatting deelt dat dit onderscheid niet gerechtvaardigd is en dat de innigheid van de relatie met iemand, ook al is die in juridische zin geen familielid, zou moeten doorwerken in de schenk- en erfbelasting. Ook heeft Kamerlid Van Ginneken gevraagd of de minister bereid is te onderzoeken wat ervoor nodig is om iedereen toe te staan aan een paar dierbaren voordelig te schenken of na te laten, ook als zij geen familielid zijn. De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd deze vraag onder de aandacht van de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst te brengen en de Tweede Kamer vervolgens hierover te informeren.
Daarnaast heeft Kamerlid Van Ginneken tijdens het voornoemde debat Minister Weerwind voor Rechtsbescherming, onder verwijzing naar het eind 2020 verschenen rapport van het Centrum voor Notarieel Recht (CNR) van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen, gevraagd of hij bereid is om een wetsvoorstel voor te bereiden tot afschaffing van de legitieme portie in het erfrecht. De legitieme portie is het deel van de erfenis waar kinderen die door hun ouder(s) worden onterfd, dwingendrechtelijk aanspraak op houden. De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de wenselijkheid van het afschaffen van de regeling van de legitieme portie te onderzoeken en zijn bevindingen daarover met de Tweede Kamer te delen.

In deze brief gaat Minister Weerwind voor Rechtsbescherming eerst namens de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst in op de tarief- en vrijstellingenstructuur van de schenk- en erfbelasting. Vervolgens bespreekt hij de wenselijkheid van het afschaffen van de regeling van de legitieme portie in het erfrecht.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin