Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Den Bosch 8 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1661

LinkedIn
30-06-2021 | Categorie: Jurisprudentie

Uitleg van samenlevingscontract inzake vergoedingsrecht bij een verbouwing

In de notariële samenlevingsovereenkomst van partijen is onder meer het volgende bepaald: “Indien door partijen een door hen gezamenlijk te bewonen woning […] gezamenlijk wordt verkregen, zal de partij die uit eigen middelen meer dan haar aandeel van de koopsom en de kosten heeft betaald voor het meerdere een vordering hebben op de andere partij […]”. Thans is tussen partijen in geschil of de man recht heeft op een vergoeding omdat hij € 50.000 heeft geïnvesteerd in een verbouwing van de gezamenlijke woning.
In navolging van de rechtbank heeft het hof geoordeeld dat de man een vordering op de vrouw heeft van € 25.000. Bij de uitleg van de clausule kan niet worden volstaan met (enkel) een taalkundige uitleg. De samenlevingsovereenkomst als de akte van levering van de woning én de hypotheekakte zijn op dezelfde dag door de notaris gepasseerd. Hieruit leidt het hof af dat deze drie notariële akten in onderling verband dienen te worden bezien. Verder staat tussen partijen als onweersproken vast dat de woning verbouwd diende te worden. In dat kader dient ook de overbruggingslening van € 50.000 te worden bezien. Dit betekent dat, gelet op deze feiten en omstandigheden, partijen aan het begrip ‘kosten’, opgenomen naast het begrip ‘koopsom’ over en weer redelijkerwijs de betekenis van 'verbouwings- en/of investeringskosten voor de woning' mochten toekennen.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin