Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De bedrijfsopvolgingsregeling in Vlaanderen met ingang van 1 januari 2012 (Estate Planner Digitaal 2012/05)

LinkedIn
19-04-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. Y.J.M. Pijpers

Sinds 1 januari 2012 geldt in het Vlaamse Gewest een nieuwe regeling voor overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen. De bedoeling van deze nieuwe regeling is ondernemers en directeur-grootaandeelhouders actief aan te zetten tijdens hun leven al na te denken over hun opvolging. Om dit te stimuleren is een vrijstelling voor het schenkingsrecht opgenomen voor het schenken van deze familiale ondernemingen en vennootschappen. Overlijdt een ondernemer of directeur-grootaandeelhouder voor hij kan schenken, dan geldt een verlaagd tarief voor de heffing van successierecht. De vermindering houdt in dat wanneer de verkrijger een erfgenaam is in de rechte lijn van de erflater, of wanneer de verkrijger de echtgenoot of samenwonende partner is van de erflater, de nettowaarde van de verkrijging zal worden belast tegen 3% in plaats van tegen de normale tarieven die van toepassing zijn bij de heffing van successierecht (oplopend van 3% tot 27%). In alle andere gevallen wordt de nettowaarde van deze verkrijging belast tegen 7%, wat eveneens lager is dan de progressieve tarieven (oplopend van 30%/45% tot 65%). De voorwaarden om te kunnen genieten van beide gunstmaatregelen zijn, met inachtneming van het verschil in aard tussen het successie- en schenkingsrecht, dezelfde.
In deze bijdrage geeft de auteur een beschrijving van de nieuwe Vlaamse bedrijfsopvolgingsregeling met betrekking tot de schenking van ondernemingsvermogen of aandelen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de faciliteit te kunnen toepassen. Tevens wijst de auteur op enkele aandachtspunten die de nieuwe regeling met zich brengt.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin