Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Over de (gedeeltelijke) vervreemding van aanmerkelijkbelangaandelen en het voortzettingsvereiste in de bedrijfsopvolgingsregeling (Estate Planner Digitaal 2012/07)

LinkedIn
21-06-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. G. de Jong

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet kent een voortzettingsvereiste. Dit houdt verband met het uitgangspunt dat de wetgever alleen reële bedrijfsopvolgingen heeft willen faciliëren. Indien gedurende de periode waarin het voortzettingsvereiste geldt zich geen van de expliciet in de wet opgenomen gebeurtenissen voordoet, wordt de vrijstelling definitief. In deze bijdrage behandelt de auteur de vervreemding van aanmerkelijkbelangaandelen in relatie tot het voortzettingsvereiste. Na een behandeling van diverse vormen van vervreemding, wordt aan de hand van drie (mogelijke) praktijkcasussen aandacht besteed aan de vraag hoe moet worden omgegaan met situaties waarin na toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling niet alle, maar een gedeelte van de aandelen wordt vervreemd. Wordt dan de gehele toegepaste vrijstelling teruggenomen of 'slechts' naar evenredigheid van het overgedragen belang?

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin