Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Geefwet en Uitvoeringsregeling Geefwet: een gemiste kans? (Estate Planner Digitaal 2012/08)

LinkedIn
20-08-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. R. Schulpen en mr. K.M.L.L. van de Ven

Op 1 januari 2012 is een pakket fiscale maatregelen ingevoerd dat er volgens de parlementaire geschiedenis op is gericht om geefgedrag aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) nog meer te stimuleren dan voorheen en de eventuele belemmeringen te elimineren. Met name de cultuursector zou daarbij een steuntje in de rug moeten krijgen. Op de nieuwe regelingen is inmiddels de nodige kritiek geleverd. Het belangrijkste punt van kritiek lijkt de veelheid aan instellingen te zijn, die allemaal hun eigen faciliteiten hebben. Op 23 maart 2012 is de concept-uitvoeringsregeling Geefwet verschenen nadat in een voorfase overleg is gevoerd met de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) over een eerdere versie van het concept. In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de verschillende regelingen op hoofdlijnen, en de daarop geleverde kritiek. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de diverse onderdelen van de concept-uitvoeringsregeling Geefwet, de kritiek daarop van de NOB en ten slotte de reactie van de Staatssecretaris. Daarbij komen onder andere aan de orde de mogelijkheid voor ANBI's om commerciële activiteiten te ontplooien, de positie van steunstichtingen SBBI's en de ANBI-positie van woningbouwcorporaties. De bijdrage wordt afgesloten met een conclusie.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin