Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

Recente en toekomstige ontwikkelingen in het internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht; is er iets nieuws onder de zon? (Estate Planner Digitaal 2012/09)

LinkedIn
20-08-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. B.F.P. Lhoëst

Voor steeds meer burgers binnen de Europese Unie is het bijzonder ingewikkeld om een sluitende regeling ten aanzien van hun huwelijksvermogensregime dan wel nalatenschap te treffen. Als er sprake is van een huwelijk met een internationale dimensie of als zij vermogen in meerdere landen hebben, stuiten zij op het feit dat de conflictregels die bepalen welk recht van toepassing is, per land verschillen en veelal niet op elkaar aansluiten. Doornroosje is echter wakker geschud. Zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie is het besef doorgedrongen dat de huidige regelgeving van het internationale familierecht tekortschiet om de rechtsgevolgen van de toegenomen mobiliteit van burgers op een adequate manier op te vangen. In Nederland is met de invoering van Boek 10 BW per 1 januari 2012 een einde gekomen aan de versnippering van het internationaal privaatrecht in allerlei losse wetten. In Boek 10 BW zijn de Nederlandse wettelijke regelingen met betrekking tot het internationaal privaatrecht tot een systematisch en samenhangend geheel bijeengebracht. De vele afzonderlijke wetten op het terrein van het conflictenrecht zijn dan ook met de invoering van Boek 10 BW komen te vervallen. Binnen de Europese Unie is de unificatie van het internationale familie- en erfrecht hoog op de agenda komen te staan. Na lange discussies tussen de lidstaten is de Europese Erfrechtverordening nu eindelijk een feit. Op 13 maart 2012 heeft het Europese Parlement de EU Erfrechtverordening (EEV) aangenomen en op 8 juni 2012 heeft ook de Raad van de Europese Unie ingestemd met de EEV. Op 27 juli 2012 is de EEV in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. De EEV treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, op 20 augustus 2012 derhalve. Zij is van toepassing met ingang van 17 augustus 2015.
De verordening die daarna op stapel staat is de EU Huwelijksvermogensverordening. Deze bevindt zich nu nog in de conceptfase maar het ligt in de lijn der verwachting dat het Europese Parlement zich hier in 2013 over gaat buigen.
In deze bijdrage gaat de auteur in op de betekenis in de praktijk van deze wetgevingsinitiatieven op Nederlands en Europees niveau voor de estate planner die zich bezighoudt met grensoverschrijdende huwelijken en nalatenschappen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin