Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De waardering van de woning in de Successiewet; een beschouwing van recente jurisprudentie (Estate Planner Digitaal 2012/11)

LinkedIn
18-10-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. H.A. Elbert

Per 1 januari 2010 is de wijze van waardering van woningen in de Successiewet gewijzigd. Met ingang van genoemde datum is de waardering naar de waarde in het economische verkeer vervangen door een meer praktische oplossing. Verkrijgingen van onroerende zaken die in gebruik zijn als woning worden in aanmerking genomen naar de WOZ-waarde van de woning in het kalenderjaar van schenken of overlijden. De rondom het moment van schenken of overlijden gerealiseerde verkoopwaarde, een doorlopend onderwerp van discussie in de jurisprudentie, is daardoor niet meer van belang. De systematiek van de nieuwe wijze van waardebepaling komt er op neer dat de waarde van de woning wordt gehanteerd per 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan het tijdstip van schenken of overlijden. Per 1 januari 2012 is het mogelijk te kiezen voor de WOZ-waarde met als waardepeildatum 1 januari van het kalenderjaar van schenken of overlijden. Daarnaast is het voor nieuwe belanghebbenden bij de woning mogelijk met een beroep op art. 26 Wet WOZ een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen. In dit artikel geeft de auteur een beschouwing van enige jurisprudentie die recent over dit onderwerp is verschenen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin