Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verwarring over verknochtheid en aanverwante rechtsgebieden (Estate Planner Digitaal 2012/13)

LinkedIn
20-12-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.W.J. Ebben

Verknochtheid is een lastig leerstuk. Art. 1:94 lid 3 BW stelt dat goederen en schulden die aan één der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn, slechts in de gemeenschap vallen voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. Het gaat derhalve over een goed (of schuld) dat aan de echtgenoot op bijzondere wijze verknocht is en niet over een echtgenoot die aan een goed verknocht is. Er moet sprake zijn van bijzondere juridische verbondenheid, een persoonlijke verbondenheid is onvoldoende. De wetgever heeft de invulling van het begrip bijzondere verknochtheid overgelaten aan jurisprudentie en literatuur. In deze bijdrage bespreekt de auteur de belangrijkste recente jurisprudentie op dit gebied.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin