Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Bezits- en voortzettingstermijn bedrijfsopvolgingsfaciliteit en artikel 10 Successiewet (Estate Planner Digitaal 2013/02)

LinkedIn
21-02-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. M. Deumers

Indien een aanmerkelijkbelanghouder overlijdt is in beginsel door zijn erfgenamen erfbelasting verschuldigd over de waarde in het economische verkeer van de aandelen die vererven. Om te voorkomen dat het betalen van de erfbelasting het voortbestaan van de onderneming (die wordt gedreven in de vennootschap waar de erflater de aandelen van bezit) in gevaar zou kunnen brengen, heeft de wetgever de zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet opgenomen. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit stelt, onder nadere voorwaarden, de verkrijging van ondernemingsvermogen gedeeltelijk vrij van erfbelasting. De situatie kan zich voordoen dat ondernemingsvermogen wordt verkregen op grond van de fictiebepaling van art. 10 SW. Voor een fictieve verkrijging op grond van art. 10 SW is, zoals op alle fictieve verkrijgingen van ondernemingsvermogen, een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet mogelijk. De vraag die de auteur in dit artikel behandelt is hoe toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij de fictief erfrechtelijke verkrijging op grond van art. 10 SW uitwerkt voor de bezits- en voortzettingstermijn. Tevens gaat zij in op de vraag voor welke waarde de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in deze situatie kan worden toegepast.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin