Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

Europeesrechtelijke aspecten van erven (Estate Planner Digitaal 2013/04)

LinkedIn
18-04-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. W.J.J.G. Speetjens

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben op 4 juli 2012 de Europese Erfrechtverordening vastgesteld. De publicatie van de verordening heeft op 27 juli 2012 plaatsgevonden, de datum van inwerkingtreding is vastgesteld op 17 augustus 2012. De meeste bepalingen van de verordening zijn echter pas vanaf 17 augustus 2015 van toepassing. De Erfrechtverordening zal gelden voor alle landen van de Unie met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De verordening treedt wat Nederland betreft in de plaats van het Haags Erfrechtverdrag 1989. In deze bijdrage besteedt de auteur eerst kort aandacht aan dit verdrag. Daarna wordt uitgebreider stilgestaan bij de Europese Erfrechtverordening. Daarvan wordt alleen het materieelrechtelijke deel besproken, niet de procesrechtelijke aspecten en evenmin de Europese verklaring van erfrecht.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin