Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het inkomen en vermogen voor de eigen bijdrage in de AWBZ (Estate Planner Digitaal 2013/08)

LinkedIn
26-08-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. R. Schulpen en mr. K.M.L.L. van de Ven

Met de invoering van de Wet van 25 oktober 2012 houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  (AWBZ) is met ingang van 1 januari 2013 het Bijdragebesluit zorg aangepast. De belangrijkste wijziging betreft de invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg of voorzieningen op grond van de AWBZ. Het bijdrageplichtig inkomen is per 1 januari 2013 verhoogd met 8% van het box 3-vermogen over het peiljaar. Als gevolg van de wijze van vaststelling van de rendementsgrondslag en het box 3-inkomen kan de grondslag voor deze eigen bijdrage afwijken van het werkelijke (en beschikbare) eigen vermogen van de bijdrageplichtige. De eigenbijdrageregeling kan daardoor niet alleen tot verrassingen leiden voor bijdrageplichtigen, maar ook voor problemen zorgen. In deze bijdrage gaan de auteurs in op de werking van de eigenbijdrageregeling en op de mogelijkheden om het box 3-vermogen te verminderen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin