Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Bedrijfsopvolging via bv-structuur met cumulatief preferente aandelen (Estate Planner Digitaal 2013/13)

LinkedIn
19-12-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. G. de Jong

In de fiscale praktijk wordt in het kader van bedrijfsopvolging regelmatig gewerkt met cumulatief preferente aandelen. In dit artikel behandelt de auteur een aantal aspecten die met cumprefs verband houden. Hij neemt nadrukkelijk een holdingstructuur als uitgangspunt; cumprefs in de aanmerkelijkbelangsfeer blijven buiten beschouwing. Ook de gevolgen voor de diverse bedrijfsopvolgingsregelingen in de Wet IB 2001 en de Successiewet vallen buiten deze bijdrage. Eerst wordt het opzetten van een structuur met cumprefs via een bedrijfsfusie van art. 14 Wet Vpb 1969 behandeld, inclusief enkele van de hierbij geldende specifieke voorwaarden. Vervolgens besteedt de auteur aandacht aan enkele aspecten van de flex-bv-wetgeving, meer in het bijzonder het nut van het stemrechtloze aandeel in bedrijfsopvolgingssituaties. Ten slotte gaat de auteur kort in op de vraag of een stichting administratiekantoor na het invoeren van de flex-bv-wetgeving nog een functie kan vervullen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin