Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De nieuwste regels voor de renteaftrek: het is er niet eenvoudiger op geworden! (Estate Planner Digitaal 2014/2)

LinkedIn
20-02-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. W.J.J.G. Speetjens

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de hoofdlijnen van de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. Het belangrijkste onderwerp van deze wet is de beperking van de renteaftrek bij eigenwoningschulden. Aftrek is slechts nog mogelijk indien de schuldenaar de contractuele verplichting heeft de schuld in dertig jaar integraal terug te betalen. Niet alleen het hebben van een verplichting tot aflossing is voldoende: de schuld dient jaarlijks ook feitelijk kleiner te worden. Die vermindering dient ten minste annuïtair te zijn. Een lineaire aflossing is derhalve ook toegestaan. Verder is het niet meer mogelijk een nieuwe kapitaalverzekering eigen woning (KEW), nieuwe beleggingsrechten eigen woning (BEW) of een nieuwe spaarrekening eigen woning (SEW) in box 1 onder te brengen. Deze producten waren in het leven geroepen om bij een aflossingsvrije lening toch fiscaal gefacilieerd te kunnen sparen. Deze ‘spaarpot’ viel onder voorwaarden in box 1 en was vervolgens vrijgesteld. Tot slot heeft de nieuwe regeling inzake de renteaftrek geen onmiddellijke werking maar eerbiedigende werking: op bestaande leningen blijft de op 31 december 2012 bestaande regeling van toepassing. De memorie van toelichting geeft hiervoor uitgebreid de motieven. De consequentie van deze keuze is dat het overgangsrecht nog dertig jaar van belang is.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin