Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De Hoge Raad verruimt de mogelijkheid voor aftrekbare periodieke giften in de inkomstenbelasting (Estate Planner Digitaal 2014/3)

LinkedIn
17-04-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Giften zijn bevoordelingen uit vrijgevigheid waardoor een waardeverschuiving optreedt uit het vermogen van de gever naar de begiftigde. Is daar ook sprake van als de erflater een verplichting is aangegaan aan een ANBI, die wordt uitgevoerd door zijn erven? De maatschappelijke diversiteit is terug te vinden in de diverse ANBI’s die geregistreerd zijn. Gezien de gestage stroom jurisprudentie lijkt de giftenaftrek in de inkomstenbelasting hierbij aan te sluiten en komt daarbij tevens de behoefte van sommige belastingplichtigen aan maatwerk tot uitdrukking. In deze bijdrage wordt ingegaan op de recente jurisprudentie over de periodieke giften. Na een korte inleiding over de werking van de persoonsgebonden aftrek worden de onbeperkt aftrekbare giften besproken.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin