Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Diverse knelpunten bij toepassing bedrijfsopvolgingsregeling: huidige besluiten zijn niet toereikend! (Estate Planner Digitaal 2014/4)

LinkedIn
17-04-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. M.G. Eerenstein

Sinds januari 2010 zijn de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) in de Successiewet en de Wet IB 2001 met name op het gebied van vererving en schenking van preferente aandelen ingrijpend gewijzigd. In het verzamelbesluit voor de heffing van inkomstenbelasting (verzamelbesluit) en het besluit inzake de bedrijfsopvolgingsregelingen voor de heffing van erf- en schenkbelasting (BOR-besluit) is goedkeurend beleid vastgelegd voor een aantal knelpunten. In de praktijk blijkt er vooral bij de vererving of schenking van preferente aandelen toch nog een aantal situaties te bestaan waar (nog) geen goedkeurend beleid voor is. In dit artikel gaat de auteur hier nader op in. Tevens besteedt zij aandacht aan de uitspraak van Hof Den Haag van 20 december 2013, waarin is geoordeeld over de vraag of de verhuur van vastgoed is te kwalificeren als het drijven van een onderneming.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin