Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Jurisprudentie recht van overgang blijft van belang! (Estate Planner Digitaal 2014/8)

LinkedIn
21-08-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. M. de L. Monteiro

Tot 1 januari 2010 bestond naast de schenk- en erfbelasting een derde heffing in de Successiewet: het recht van overgang. Een heffing die in Nederland pas aan de orde kwam op het moment dat niet op basis van het woonplaats- of nationaliteitsbeginsel geheven kon worden. Alleen specifiek benoemde vermogensbestanddelen (situsvermogen) die krachtens erfrecht of schenking waren verkregen van iemand die niet (fictief) in Nederland woonde, werden belast. De beginnende estate planner zal weinig tot geen praktijkervaring met deze afgeschafte heffing hebben. Het is echter ook voor de huidige en toekomstige estateplanningpraktijk van belang kennis te hebben en te behouden met betrekking tot het recht van overgang. Van de 213 landen die de auteur heeft onderzocht, kennen namelijk thans 120 landen een erf- of schenkbelasting, al dan niet geïncorporeerd in de inkomstenbelasting en/of overdrachtsbelasting (en/of zegelrecht). Van die 120 landen heeft alleen Nederland het situsvoorbehoud ten aanzien van de eigen heffing verlaten. In de spiegelbeeldige situatie waarbij een in Nederland wonende erflater overlijdt met situsvermogen in het buitenland, zal kennis van de werking van een situsheffing derhalve noodzakelijk zijn.
In dit artikel beschrijft de auteur de belangrijkste arresten die zowel voor als na de afschaffing van het recht van overgang zijn gewezen. Hierbij behandelt zij niet alleen de jurisprudentie met betrekking tot het Nederlandse recht van overgang, maar ook de jurisprudentie met betrekking tot de buitenlandse equivalenten daarvan.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin