Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Wanneer mag de bewindvoerder schenken? (Estate Planner Digitaal 2014/9)

LinkedIn
21-08-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Als een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter verzocht worden een bewind in te stellen over één of meer van de goederen die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren. Door de rechter die het bewind instelt wordt een bewindvoerder benoemd. Gedurende het bewind is de bewindvoerder zelfstandig bevoegd tot het gewone beheer over de goederen met uitsluiting van de rechthebbende. Beschikkingshandelingen mag de rechthebbende zelf verrichten met medewerking van de bewindvoerder of, als de bewindvoerder weigert, met vervangende machtiging van de kantonrechter. Indien de rechthebbende zijn wil nog voldoende kan verklaren, kan hij met medewerking van de bewindvoerder ten laste van zijn vermogen schenkingen doen aan door hem aan te wijzen natuurlijke personen of niet-natuurlijke personen, zoals goede doelen. Een schenking is immers een beschikkingshandeling. Kan de rechthebbende zijn wil niet meer verklaren, dan zal de bewindvoerder ter uitvoering van de veronderstelde wens van de rechthebbende de machtiging kunnen vragen van de kantonrechter. In dit artikel bespreekt de auteur de criteria waarvan de kantonrechter de verlening van de machtiging laat afhangen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin