Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De uitkering krachtens sommenverzekering in de afwikkeling van nalatenschappen (Estate Planner Digitaal 2014/10)

LinkedIn
20-10-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.W.J. Ebben

Art. 4:126 BW stelt de schenking of andere gift die de strekking heeft om pas na het overlijden van de schenker of gever te worden uitgevoerd (en die niet reeds tijdens leven van de schenker of gever is uitgevoerd), gelijk aan een legaat ten laste van de gezamenlijke erfgenamen, als het gaat om de toepassing van de regels van vermindering (voor schuldeisers) en inkorting (door legitimarissen). Onder ‘schenking of andere gift’ moet onder meer worden begrepen: “een begunstiging bij een sommenverzekering, voor zover de uitkering die door het overlijden van de verzekeringnemer verschuldigd wordt, als een gift geldt.” In dit artikel geeft de auteur aan in welke gevallen een uitkering krachtens sommenverzekering als een gift kwalificeert en derhalve voor vermindering en inkorting in beeld kan komen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin