Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De turboverdeling in de inkomstenbelasting, een vervolg (WPNR 2014/7040)

LinkedIn
25-11-2014 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken en mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen

In hun artikel in WPNR 2014/7015 zijn de auteurs ingegaan op de inkomstenbelastinggevolgen van de turboverdeling. Dit artikel heeft het CDA aanleiding gegeven hierover vragen te stellen aan de staatssecretaris van Financiën. De Staatssecretaris heeft op deze vragen gereageerd in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 16 september 2014. In dit artikel gaan de auteurs in op de reactie van de Staatssecretaris. Zij herhalen kort hun conclusies uit het genoemde artikel en geven daarbij aan of, en hoe, de Staatssecretaris hierop heeft gereageerd. Bovendien geven de auteurs aan wat hun bevindingen zijn met betrekking tot de gegeven antwoorden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin