Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen in vogelvlucht (Estate Planner Digitaal 2015/5)

LinkedIn
19-06-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. P.J.T. van Gompel

Op 11 juli 2014 is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend ter beperking van de gemeenschap van goederen. Kort gezegd komt dit wetsvoorstel er op neer dat de gemeenschap van goederen die als basisstelsel geldt voor echtgenoten die voorafgaande aan hun huwelijk geen huwelijkse voorwaarden maken, wordt beperkt. Er wordt onder meer voorgesteld voorhuwelijkse goederen en schulden, alsmede schenkingen en giften buiten de gemeenschap van goederen te houden. In dit artikel geeft de auteur in vogelvlucht – zonder een oordeel te geven over de wenselijkheid van de invoering van het wetsvoorstel in deze vorm – een overzicht van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen. Zij houdt deze wijzigingen tegen het licht vanuit het perspectief van de echtgenoten en besteedt tevens aandacht aan de gevolgen voor schuldeisers. Tot slot doet de auteur enkele aanbevelingen voor de praktijk.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin