Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Inbreng van giften, de legitieme en de langstlevende echtgenoot (Tijdschrift Erfrecht 2015/3)

LinkedIn
24-06-2015 | Categorie: Literatuur

Dr. mr. P.C. van Es

De regeling van inbreng van giften in het kader van de verdeling van de nalatenschap (art. 4:229-233 BW) moet scherp worden onderscheiden van de regeling van inkorting van giften in het kader van de legitieme (art. 4:89-90 BW). Eén van de vragen die in dit artikel aan de orde komt, is of er samenloop tussen beide regelingen mogelijk is en zo ja, op welke wijze beide regelingen elkaar in dat geval beïnvloeden. Voorafgaand aan de bespreking hiervan gaat de auteur meer in zijn algemeenheid in op de inbreng van giften, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar de regel van art. 4:233 lid 2 BW, dat inbreng niet verplicht is voor zover de waarde van de gift groter is dan het aandeel van de erfgenaam. Tot slot borduurt de auteur in dit artikel voort op een artikel van Maasland dat in Tijdschrift Erfrecht 2014/4 is gepubliceerd. Maasland wijst er in dit artikel op dat het niet altijd mogelijk of wenselijk is aan alle kinderen een (gelijke) vrijgestelde eigenwoningschenking te doen. Hij gaat vervolgens in op de vraag welke mogelijkheden het instrument van de inbreng biedt om – na het doen van zo’n schenking aan één kind – alle kinderen uiteindelijk in financieel opzicht toch gelijk te behandelen. Maasland gaat er in zijn voorbeeld van uit dat de erflater/schenker alleen zijn kinderen als erfgenamen achterlaat. In dit artikel vraagt de auteur ook aandacht voor het geval waarin naast de kinderen ook een langstlevende echtgenoot als erfgenaam wordt achtergelaten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin