Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Certificeren van vermogen en fondsen voor gemene rekening: een vergelijking (Estate Planner Digitaal 2015/8)

LinkedIn
20-08-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. A.M. Steegmans en mr. C.J.T. van Niekerk-van Stempvoort

Op het moment dat ouders besluiten dat zij tijdens hun leven vermogen willen overdragen aan hun kinderen, zijn er tal van keuzemogelijkheden. Niet zelden zal één van de wensen van de ouders zijn dat een vorm van zeggenschap over het vermogen bij de ouders achterblijft. Het economisch belang zal vanuit het oogpunt van estate planning vaak voor een (groot) gedeelte bij de kinderen terechtkomen. Er dient met andere woorden een (gedeeltelijke) scheiding tussen de zeggenschap over het vermogen en het economisch belang bij het vermogen te ontstaan. Deze scheiding kan door middel van meerdere juridische structuren worden bereikt. Twee veel voorkomende structuren in dit kader zijn het certificeren van vermogen en het gebruik van een fonds voor gemene rekening. Bij een familiebedrijf komt vaak het certificeren van aandelen als eerste mogelijkheid naar voren. Het gebruik van een fonds voor gemene rekening wordt veelal gekoppeld aan belegd vermogen. Het mogelijke gebruik van deze structuren is echter niet beperkt tot genoemde vermogensbestanddelen. Beide structuren kenmerken zich door een flexibele inrichting van het scheiden van de zeggenschap en het economisch belang. In dit artikel worden de structuren van certificering en het fonds voor gemene rekening met elkaar vergeleken. Daarbij wordt onder andere gekeken voor welke vermogensbestanddelen de structuren kunnen worden opgezet en of, en zo ja hoe, de structuren in de juridische literatuur en wetgeving worden gedefinieerd. Vanuit civielrechtelijk oogpunt wordt daarnaast besproken in welke verhoudingen de verschillende personen tot elkaar staan binnen de structuur. Vervolgens komen enkele fiscale gevolgen van de structuren aan bod. Bij het bespreken van de gevolgen beperken de auteurs zich tot enkele gevolgen in de Wet IB 2001 en de Successiewet. De auteurs sluiten het artikel af met een conclusie waarin besproken wordt in hoeverre en op welke onderdelen de twee structuren van elkaar verschillen op basis van de besproken onderdelen.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin